Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Soukka, Anu

Pronomina han och hon i exempelmeningar i två ordböcker

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nina Pilke
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
58
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ruotsinkielisten pronominien han ja hon käyttöä sanakirja-artikkeleiden esimerkkilauseissa yksikielisessä ruotsinkielisessä sanakirjassa Svenskt språkbruk (2003) sekä WSOY:n Suuressa suomi-ruotsi cd-rom sanakirjassa (2003). Painetussa sanakirjassa tutkimusaineisto on kerätty A- ja M-kirjainten alta kun taas elektronisessa sanakirjassa esimerkkilauseet tulevat suomenkielen kautta muidenkin kirjainten alta. Tutkimusaineisto kattaa kaikki esimerkkilauseet, joissa viitataan ihmiseen pronominilla han tai hon. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka pronomineja käytetään kyseisissä sanakirjoissa ja mikä ohjaa pronominien valintaa sanakirjan esimerkkilauseita muodostettaessa. Materiaali on jaoteltu kahteen eri pääryhmään joista toinen pääryhmä edelleen jakautuu kolmeen (3) alaryhmään. Pääryhmät ovat nimeltään Kvantitativ analys av förekomst sekä Kvalitativ analys av kön i materialet. Kvalitatiivinen materiaali on edelleen jaoteltu kolmeen kategoriaan esimerkkilauseiden kontekstin mukaan, kategoriat ovat kvinnlig kontext, manlig kontext sekä könsneutral kontext. Tarkastelen materiaalia sanakirjan hakusanojen esimerkkilauseiden avulla. Tutkimuksessa esiintyvät esimerkkilauseet on valittu molemmista sanakirjoista. Esimerkkilauseiden avulla pyrin selventämään pronominien käyttöä ja käytössä esiintyviä eroja.

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena voidaan todeta, että painetun sanakirjan Svenskt språkbruk esimerkkilauseissa pronominien käyttöä ohjaavat kielioppisäännöt ja konteksti. Pronominien käyttö on verrattain tasapuolista vertailtaessa kvantitatiivista materiaalia. Kvalitatiivisen materiaalin valossa, sekä elektronisessa että painetussa sanakirjassa, ero pronominien ja kontekstin välillä on suuri. Han (miespuolinen henkilö) on periaatteen mies, hänellä on ura ja omaisuutta, hän kohtelee lähimmäisiään hyvin, hän on ahkera ja älykäs ihminen. Hon (naispuolinen henkilö) puolestaan on huonomaineinen ja kevytkenkäinen kotirouva, joka toimii miehen/miehensä kautta niin päätöksenteossa kuin työelämässäkin.
Avainsanat:
pronomina han och hon, exempelmening, kön, uppslagsord,ordbok
© Tritonia 2014-2019