Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Törmä, Tero

Avoin sovelluskääntäjä taajuusmuuttajalle

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jouni Lampinen ja Markku Naaranoja / Merja Wanne
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Tietotekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Työssä tarkasteltiin avoimia ohjelmistoja, joita voitaisiin käyttää taajuusmuuttajan sovelluskääntäjän toteutuksessa. Tarkastelu rajattiin ohjelmistokääntäjiin, joiden ominaisuudet tukevat tavoitetta. Tavoitteena oli tuottaa prototyyppi kääntäjästä, jonka perusteella avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön hyötyjä voi arvioida.

Työssä kartoitettiin avoimet ohjelmistokääntäjät Internet-lähteiden perusteella. Näiden soveltuvuutta arvioitiin tavoitteen kannalta ja lupaavimmista koottiin prototyyppi, jota arvioitiin tapaustutkimuksella. Prototyypin perusteella arvioitiin tuotantokäyttöön toteutetun kääntäjän vaatima työmäärä sekä avoimen lähdekoodin hyväksikäytöstä saatavat edut ja syntyvät riskit.

Työn tärkeimpänä tuloksena syntyi prototyyppi kääntäjästä, jolla sovellus voidaan kääntää taajuusmuuttajalle. Prototyypillä tuotetun sovelluksen suorituskyky oli hyvä. Työn perusteella avoimilla ohjelmistoilla voi toteuttaa sovelluskääntäjän, joka soveltuu tuotantokäyttöön. Näin voidaan saada huomattava säästö tuotekehitystyössä verrattuna siihen, että kääntäjä pitäisi toteuttaa ilman valmiita komponentteja.
Avainsanat:
Avoin lähdekoodi, ohjelmoitavat logiikat, taajuusmuuttaja, kääntäjä, IEC 61131-3 standardi
© Tritonia 2014-2019