Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Forsström, Markus

Islantilaisten valmistusyrityksien operatiivisen kilpailukyvyn arviointi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
53
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitkä eri tekijät vaikuttavat Islantilaisten valmistusyrityksien operatiiviseen kilpailukykyyn ja miten valmistusstrategiat ja muuntava johtaminen voidaan yhdistää keskenään operatiivista kilpailukykyä arvioitaessa. Nykypäivän dynaamisilla markkinoilla ei pystytä keskittymään vain yhteen osaan liiketoimintastrategiasta ja muuttuvilla markkinoilla pärjätäkseen, yritykset tarvitsevat kauaskantoisia strategisia suuntauksia ja sopivaa strategioiden yhdistelmiä.

Operatiivisen kilpailukyvyn arvioimisessa otetaan huomioon valmistusstrategiat ja muuntavan johtamisen elementit. Tulokset saadaan vastaamalla AHP -menetelmällä tehtyihin kahteen kyselyyn, joissa pareittaisvertailulla on saatu aikaan numeerisia arvoja. Kyselyistä ensimmäinen antaa tämän hetkistä johtamista kuvaavan johtamisprofiilin ja toisen kysely selvittää kilpailukykyiset valmistusstrategiat. Islantilaisia valmistusyrityksiä on verrattu Kiinan, Suomen, Slovakian ja Espanjan valmistusyrityksiin. Jokaiselle maalle on laskettu kolmen eri organisaatioiden käyttäytymismallin kilpailukyvyt ja selvitetty missä ryhmässä kukin maa on kilpailukykyisin. Nämä ryhmät ovat nimeltään edelläkävijät, analysoijat ja puolustajat ja ne edustavat erilaisia organisaation käyttäytymismalleja. Tuloksien perusteella voimme tarkastella yrityksien operatiiviseen kilpailukykyyn vaikuttavien tekijöiden yksittäisiä arvoja ja keskinäisiä suhteita ja riippuvuuksia.

Islantilaiset yritykset ovat kilpailukykyisimpiä edelläkävijät ryhmässä niin valmistusstrategia vertailussa kuin valmistusstrategia indeksin ja kokonaisjohtajuuden indeksin vertailussakin. Islantilaiset johtajat ovat kokonaisjohtajuus indeksillä mitattuna verrattavan aineiston keskiluokkaa ja heidän vahvuudet ovat kommunikaatiokyvyssä, ihmisten motivoinnissa ja kannustamisessa sekä valmennustaidossa. Johtajuuden lopputuloksen suunnilla on huomattava vaikutus valmistusstrategioihin. Muuntavalla johtamisella on valmistusstrategioita merkittävämpi vaikutus kokonaiskilpailukyvyn parantamisessa ja se on keskeinen asia talouskriisistä toipumisessa.
Avainsanat:
valmistusstrategiat, muuntava johtaminen, analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP), operatiivinen kilpailukyky
© Tritonia 2014-2019