Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2010

Puronvarsi, Toni

Keinoja verkkokauppojen käytettävyyden parantamiseen. Tarkastelussa kolme sivustouudistusta.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä keinoin verkkokaupat voivat parantaa käytettävyyttään sivustouudistuksissa. Käytettävyyttä ja verkkokauppoja käsittelevien tutkimuksien perusteella luotiin tutkimukseen soveltuva käytettävyyden arviointimenetelmä, jota sovellettiin aineistoon tehdyissä käytettävyysarvioinneissa. Tutkimuksen aineistona käytettiin kolmea eri verkkokauppaa, jotka olivat Barnes & Noble, Musikhaus Thomann ja Verkkokauppa.com. Jokaisesta verkkokaupasta tutkittiin uusinta sivustouudistusta tekemällä käytettävyysarvioinnit ennen sivustouudistusta ja sivustouudistuksen jälkeen. Verkkokauppojen vanhoihin sivustoihin päästin käsiksi Wayback Machine -arkistointisivuston kautta. Wayback Machinen rajoitukset huomioitiin arviointimenetelmässä ja keskityttiin verkkokauppojen etusivuihin, tuoteluetteloihin ja tuotetietoihin.

Käytettävyysarviointien avulla verkkokaupoista kartoitettiin käytettävyysongelmia ennen sivustouudistuksia ja sivustouudistusten jälkeen. Havaitut käytettävyysongelmat luokiteltiin niiden vakavuusasteen perusteella. Ongelmia ennen sivustouudistuksia löytyi yhteensä 26 ja sivustouudistusten jälkeen 14. Käytettävyysongelmien analysoinnilla selvitettiin, miten verkkokaupat ovat parantaneet käytettävyyttään ja miten korjaamattomat ja sivustouudistusten jälkeiset uudet ongelmat voitaisiin korjata.

Vastauksena tavoitteeseen tutkimuksesta nousi esiin 19 erilaista keinoa parantaa verkkokauppojen käytettävyyttä sivustouudistuksissa. Keinojen tehokkuutta tarkasteltiin sen mukaan, kuinka vakavia käytettävyysongelmia ne korjasivat. Tehokkaimmat keinot liittyivät verkkokauppojen tuoteluetteloihin ja navigointipolkuun, josta käyttäjä näkee missä hän on verkkokaupassa. Tutkimuksen perusteella navigointipolun lisääminen korjaa vakavia käytettävyysongelmia ja tuoteluetteloihin tulisi olla pääsy jokaiselta sivulta. Tuoteluetteloiden tulisi olla järjestettävissä sekä rajattavissa ja ne tulisi sovittaa muiden sivujen taittoon ja ulkoasuun. Muita tehokkaita keinoja olivat asiakastuen tietoihin vievän linkin lisääminen jokaiselle sivulle, sivujen taiton jäsentäminen väliviivoilla ja värityksillä sekä pitkien tuoteryhmälistojen muuttaminen kaksiportaisiksi.
Avainsanat:
käytettävyys, verkkokauppa, sivustouudistus, heuristinen arviointi, käytettävyysperiaate, käytettävyysongelma, Wayback Machine
© Tritonia 2014-2019