Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Rintala, Riina

Bored of the Rings: Parodying Fantasy and Tolkien

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Gerald Porter
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
84
J. R. R. Tolkienilla on ollut jo pitkään vankka suosio kirjailijana ja hänen The Lord of the Rings teoksensa on eräs tunnetuimmista fantasiakirjoista. Hänen suosionsa on ilmentynyt myös matkimisena ja parodiointina. Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena on tutkia erästä tunnetuimmista Tolkien parodioista: Henry N. Beardin ja Douglas C. Kenneyn Bored of the Rings: A Parody of J. R. R. Tolkien’s The Lord of the Rings. Beardin ja Kenneyn työtä ei ole aina luokiteltu parodiaksi ja tämä tutkielma pyrkiikin haastamaan nämä vaihtoehtoiset kategorisoinnit ja osoittamaan, että teos ei ole vain parodia vaan itse asiassa tuplaparodia, sillä se parodioi koko fantasiakirjallisuusgenreä ja J. R. R. Tolkienin eeppistä fantasiateosta.

Tutkielma yhdistää parodiakirjallisuustutkimuksen ja relevantin Tolkien tutkimuksen teoreettiseksi pohjakseen ja pyrkii analysoimaan teosta yleisenä ja spesifisenä parodiana. Tarkoituksena on selvittää perinteisen parodia-analyysin keinoin, että teos täyttää parodian kriteerit tutkimalla sen rakennetta ja sisältöä. Analyysi teoksesta yleisenä parodiana keskittyy tutkimaan miten fantasian konventioita, magia, kaksijakoinen lukijakunta, tavallinen sankari ja tertiaalinen maailma, on parodioitu. Spesifisenä parodiana tutkimus keskittyy analysoimaan miten Tolkienin keksittyjä kieliä, entinkieltä, mustaa puhetta ja haltiakieliä ja nimistöä on parodioitu.

Analyysi osoitti, että Beardin ja Kenneyn teos on kaksoisparodia, joka edellyttää tietoa alkuperäisestä teoksesta ja lukijoita tulkitsemaan sitä parodiana. Teos parodioi fantasiagenreä joko liioittelemalla ja suurentelemalla sen piirteitä tai vähättelemällä niitä. Spesifisenä parodiana se yhdisti Tolkien kritisismin parodian keinoihin ja painottaa erilaisuutta.
Avainsanat:
Parody, Tolkien, Fantasy
© Tritonia 2014-2019