Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lundqvist, Ulrika

Tositarkoituksella - Suomen- ja ruotsinkielisten virtuaalisten kontakti-ilmoitusten vertailua

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Birgitta Romppanen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Modern finska
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
62
I min avhandling pro gradu undersöker jag finska och svenska virtuella kontaktannonser som publicerats på internetsidorna Deitti och Passagen. Jag fäster uppmärksamhet vid annonsörernas beskrivningar av sig själva och beskrivningarna av deras möjliga partners. I min undersökning har jag också tagit fasta på vilken typ av förhållande som söks i annonserna och hur annonserna är uppbyggda. Syftet med undersökningen är att utreda om de olika språkgruppernas annonser skiljer sig åt och om mäns och kvinnors annonser skiljer sig åt.

När jag undersöker beskrivningarna av annonsörerna och de möjliga pojk- eller flickvännerna fokuserar jag på innehållet och adjektiven i de virtuella kontaktannonserna, som jag delar in i olika grupper beroende på tema. Förhållandetyperna delar jag likaså in i grupper. När jag analyserar annonsernas uppbyggnad jämför jag denna med tidigare forskning inom området. Min studie knyter an till sociolingvistik, datormedierad kommunikation och minilekter.

De virtuella kontaktannonserna i min undersökning påminner mycket om varandra när språkgrupperna iakttas som helheter. Både finnar och svenskar betonar personlighetsrelaterade faktorer i sina annonser, både i beskrivningarna av sig själva och i beskrivningarna av sina möjliga partners. Båda grupperna sökte efter kärleksförhållanden, men också vänskap. Båda gruppernas annonser var uppbyggda på liknande sätt.

Iakttar man däremot mäns och kvinnors virtuella kontaktannonser för sig förekommer tydliga skillnader. Finska män skiljer sig från övriga grupper i och med att de lägger stor vikt vid utseende, som de betonade i beskrivningarna av sig själva och sina möjliga partners. Deras kontaktannonser hade en mer traditionell uppbyggnad. Bland de finska männen söktes också sexrelationer. De övriga grupperna fäste huvudsakligen uppmärksamhet vid personlighet, de sökte kärlek eller vänskap och deras annonsers uppbyggnad avvek från den traditionella strukturen.
Avainsanat:
kontakti-ilmoitus, seuranhaku, Internet, CMC, sosiolingvistiikka
© Tritonia 2014-2019