Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kukkonen, Sami

SIM-puhelinluettelo Linux-pohjaisessa matkapuhelimessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Prof. Matti Linna
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Tämän diplomityön aiheena on suunnitella, toteuttaa ja testata SIM-puhelinluettelotoiminnallisuus Linux-pohjaiselle matkapuhelimelle esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tavoitteena on luoda C-kielellä prototyyppitasoinen toteutus Maemo OS:lle, joka on Nokian kehittämä, Linux-käyttöjärjestelmään ja vapaaseen lähdekoodiin perustuva, sovellusalusta kämmenmikroille. Lisäksi analysoidaan Linux-käyttöjärjestelmän toimivuutta matkapuhelimen käyttöjärjestelmänä ja asemaa älypuhelinten käyttöjärjestelmämarkkinoilla.

Diplomityössä esitellään matkapuhelimen SIM-kortin puhelinluettelotoiminnallisuus. SIM-kortin tiedostojärjestelmässä on useita puhelinluettelotoiminnallisuuteen liittyviä tiedostoja, joista puhelinluettelot muodostuvat. Matkapuhelinvalmistajien näkökulmasta katsottuna SIM-puhelinluettelon käsittely on ongelmallista, sillä SIM-kortille kirjoittaminen ja lukeminen on hidasta ja SIM-puhelinluettelon käsittely saattaa vaatia suuren määrän muistia.

Osana diplomityötä suunniteltiin ja toteutettiin Linux-pohjaisessa Maemo-sovellusalustassa toimiva SIM-puhelinluettelotoiminnallisuus. Toiminnallisuus sisältää käyttöliittymäsovelluksen (client), puhelinluettelopalvelimen (server) ja matkapuhelinohjelmiston kanssa kommunikoivan laiteajurin (driver). Suunnittelussa ja toteutuksessa yritettiin ratkaista SIM-puhelinluettelon käsittelyyn liittyvät ongelmat.

Toteuttamisvaiheessa toiminnallisuuden jakaminen kolmeksi moduuliksi, eli sovel-lukseksi, palvelimeksi ja ajuriksi, osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Jokaiselle moduulille tuli näin sopiva osa toteutusvastuuta. Työssä kertyneiden kokemusten perustella Linuxin voidaan väittää soveltuvan matkapuhelimen käyttöjärjestelmäksi. Vaaditaan kuitenkin vielä hieman työtä, ennen kuin alun perin työasemiin ja palvelimiin kehitetty Linux pystyy vakavasti haastamaan matkapuhelinmarkkinoita hallitsevat kilpailijansa.
Avainsanat:
Linux, SIM-puhelinluettelo, Maemo OS
© Tritonia 2014-2019