Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2009

Lappalainen, Niina

Sosiaaliset työkalut taitoluisteluvalmentajien sähköisessä verkostoitumisessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
123
Tutkielma käsittelee Suomen taitoluisteluvalmentajien ja -ohjaajien verkostoitumista. Tutkimuksessa selvitetään, onko tämän hetkisten kontaktien määrä riittävä, kaivataanko kohderyhmässä verkostoitumisen parantamista ja kaivataanko kohderyhmässä sähköisen verkostoitumisen mahdollisuutta. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi, mitä sisältöjä valmentajat ja ohjaajat kaipaavat verkkoviestintään. Tutkimusaineisto koostui Suomen taitoluisteluvalmentajien ja -ohjaajien verkkokyselyvastauksista, joita tuli yhteensä 104. Vastauksia tarkasteltiin kokonaisuutena sekä muuttujittain, joina toimivat maantieteellinen alue, valmennustuntimäärä sekä valmentajan ikä.

Vastauksia tarkasteltiin pääsääntöisesti kvantitatiivisesti, ainoastaan avoimet vastaukset käsiteltiin kvalitatiivisesti. Tutkimuksessa selvisi, että suurin osa Suomen taitoluisteluvalmentajista kaipaa lisää kontakteja ja kannattaa sähköistä verkostoitumista valmentajien keskuuteen. Valmentajat seuraisivat erilaisia sähköisiä kanavia enemmän kuin kirjoittaisivat niihin itse. Yli puolet valmentajista seuraisi kaikkia kysyttyjä kanavia eli sähköpostia, keskustelufoorumia, sosiaalisia sivustoja, syötteitä, wikejä ja blogeja. Yli puolet valmentajista puolestaan voisi itse kirjoittaa sähköpostia, keskustelufoorumille, sosiaalisille sivustoille sekä pikaviestimiin. Verkkoviestinnän sisällöksi kaivattiin pääsääntöisesti paljon erilaisia keskusteluja ja tietopankkeja. Sähköisen verkostoitumisen avulla valmentajat haluavat saada uusia ideoita sekä saada lisää tietoa taitoluisteluun ja valmennukseen liittyen. Mahdollisimman laaja-alaisella ideoiden ja tiedon vaihdolla taitoluistelua kyettäisi kehittämään nopeammin ja tehokkaammin koko maassa. Tutkimuksessa selvisi myös, että valmentajille kokemusten jakaminen sekä vertaiskeskustelu toisten valmentajien kanssa ovat erittäin tärkeitä. Jos nämä olisivat riittävissä määrin mahdollisia, olisi valmentajalla tällöin hyvä turvaverkosto, johon tukeutua.

Tutkimuksessa selvisi, että valmentajajoukon yhteen kokoajana toimii Suomen Taitoluisteluliitto. Vastuu valmentajien keskinäisen viestinnän parantamisesta on heillä, sillä heillä on viestintäkanava seuroihin jo auki. Tärkeää verkostoitumismahdollisuuksien luomisessa on, että toteutus suunnitellaan huolellisesti ja käyttäjille annetaan mahdollisuus oppia uusien kanavien käyttö.
Avainsanat:
sähköinen verkostoituminen, verkkoviestintä, sähköposti, pikaviestimet, VoIP-puhelut, keskustelufoorumit, sosiaaliset sivustot, wikit, blogit, syötteet
© Tritonia 2014-2019