Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2003

Uusitalo, Eija

Etätyön vaikutuksia työnantajaan, työntekijään ja ympäristöön

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
59
Tutkielmassa käsitellään etätyötä yleisesti sekä etätyön mahdollisuuksia työelämän ja yksityiselämän laadun parantajana. Työ pyrkii selvittämään, onko etätyö vaihtoehto pyrittäessä tasapainoiseen elämään ja yhteiskuntakehitykseen.

Tutkimus on tehty teoreettisena kirjallisuustutkimuksena sekä Suomessa että ulkomailla tehtyjen tutkimusten, artikkeleiden ja haastattelujen pohjalta.

Etätyö tarjoaa mahdollisuuden työskennellä joustavasti. Sen mahdollistaminen tulee nähdä keinona pitää parhaita työntekijöitä organisaation palveluksessa. Siitä on etua sekä etätyön salliville yrityksille että etätyöntekijöille. Etätyössä tapahtuu työn tehostumista ja se antaa tekijälleen vapautta, mutta myös kasvattaa vastuuta työn tuloksista.

Työntekijän kannalta tärkeimpiä syitä ryhtyä etätyön tekijäksi on elämän kokonaisuuden hallitseminen sekä työnteon ja työajan joustavuus. Etätyön avulla tietotyötä tekevän ihmisen ei tarvitse muuttaa työn perässä. Yhteiskunta hyötyy, kun muuttoliike ja liikenne vähenevät. Kestävä kehitys on kehityskulku ja tavoite, jonka suuntaan eteneminen tulee varmistaa. Päätavoitteena on vähentää fyysistä liikennettä tietoliikenteen avulla, jossa etätyö on välttämätön väline. Etätyö on osa laajempaa toimintatapojen muutosta yhteiskunnassa.
Avainsanat:
etätyö, työaika, elämän kokonaisuuden hallinta
© Tritonia 2014-2019