Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Pajula, Johanna

Zur Synonymie im Sprachsystem, im Fachbereich und im Text. Untersuchungen an Formel-1-Berichten in den Zeitschrift Stern

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
84
Tässä työssä tutkitaan substantiivien synonyymejä saksalaisen aikakauslehden formula 1 -artikkeleissa. Synonyymejä tarkastellaan kolmella eri tasolla: kielijärjestelmässä, erikoisalakielessä ja tekstissä. Tavoitteena on selvittää, millä tasoilla löydetyt substantiivit ovat synonyymejä ja syitä siihen, miksi ne ovat vain tietyllä tasolla tai tietyillä tasoilla synonyymejä. Työssä pyritään myös selvittämään, mitä (semanttisia) suhteita substantiiveista löytyy

Synonyymien tunnistamisessa tukeuduttiin kielijärjestelmän tasolla sanakirjaan, mutta myös lähdekirjallisuuteen. Erikoisalakielen tasolla perustana oli oma alan tuntemus. Tekstitasolla tukeuduttiin sekä erikoisalan tuntemukseen että lähdekirjallisuuteen. Vaikka synonyymejä on tutkittu germanistiikassa, ei vastaavanlaista tutkimusta löytynyt. Vertailukohteita ei siten tutkimuksen tuloksille siten löytynyt.

Analyysit osoittavat, että kielijärjestelmässä synonyymit syntyvät sellaisten ilmaisujen välillä, joilla on sama sisällöllinen merkitys. Erikoisalakielen tasolla ja tekstitasolla synonyymit syntyvät joko sellaisten ilmaisujen välillä, joilla on sama sisällöllinen merkitys tai sellaisten ilmaisujen välillä, joilla viitataan samaan asiaan, mutta johon viitataan ei-synonyymisillä sanoilla

Tutkimuksessa todetaan, että sisällöltään saman merkityksen omaavat sanat voivat olla kaikilla tasoilla synonyymejä, myös tekstissä, jos konteksti sen sallii. Saman viittaussuhteen omaavat, mutta kielijärjestelmään mukaan ei-synonyymiset sanat, pätevät synonyymeinä erikoisala- ja tekstitasolla. Näiden em. ilmaisujen semanttinen suhde koostuu hyponyymeistä ja joissain määrin synonyymeistä. Synonyymit syntyvät myös ilmaisujen välillä, joiden synonyyminen suhde on tekstissä määritetty. Työssä myös todetaan, että em. synonyymien suhde on alaan perehtyneiden ihmisten keskuudessa itsestään selvä
Avainsanat:
Synonymie, Referenzidentität, Sprachsystem, Fachsprache, Text
© Tritonia 2014-2019