Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Harjamäki, Sauli

ARVOT, ASENTEET JA JOHTAJUUS KÄRKIMEDIALEHDISSÄ

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Tutkimuksen tarkoituksena oli kirjehaastatteluin selvittää Kärkimedialehtien kustannusyhtiöissä toteutettuja arvoprosesseja, asenteita työläistaustaisiin johtajiin ja lehdissä toteutuvaa johtamiskäyttäytymistä. Johtamiskäyttäytymisen tutkimusosassa käytettiin hyväksi Vesa Nissisen kehittämää syväjohtamisen kysymyssarjaa.

Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin Kärkimedialehtien toimitusten luottamusmiehiltä ja lehtien markkinoinnin johtajilta. Saatu aineisto analysoitiin SPSS 16.0 ja Microsoft Excel ohjelmilla.

Tutkimustulokset ovat kauttaaltaan mielenkiintoisia, yllättäviä ja osin ristiriitaisiakin.

Arvoprosessien tuloksena kirjatuilla arvoilla on markkinointijohtajien mielestä ollut positiivinen vaikutus yritysten sisäiseen ilmapiiriin. Toimitusten luottamusmiesten näkemyksen mukaan positiivista vaikutusta ei ollut havaittavissa.

Työläistaustaisen johtajan mahdollisuuksiin onnistua keskisuuren tai suuren yrityksen johtajana uskotaan. Osaaminen ja asenne ratkaisevat eikä tausta.

Kärkimedialehdissä toteutuva, syväjohtamisen kysymyssarjalla arvioitu johtamiskäyttäytyminen todetaan olevan lähes kaikilta osin jonkin verran heikommalla tasolla kuin vertailututkimuksessa, joka on tehty puolustusvoimien perusyksiköissä vuonna 2001. Tässä kohdin on kuitenkin erityisesti huomioitava, että tuloksista voidaan tehdä vain suuntaa antavia johtopäätöksiä, koska nyt tehdyssä tutkimuksessa esimiehiä arvioivat vain alaiset. Vertailututkimuksessa sen sijaan arvioitavaa henkilöä arvioivat hänen esimiehensä, vertaisensa, alaisensa ja henkilö itse. Vertailtavuuden ja täysin luotettavan kuvan saamiseksi Kärkimedialehdissä toteutuvasta johtamiskäyttäytymisestä, olisi välttämätöntä tehdä vastaavanlainen tutkimus täyden palautteen vaatimuksin.
Avainsanat:
arvot, asenteet, työläistausta, syväjohtaminen
© Tritonia 2014-2019