Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Stoor, Tony

Bildspråket i två längdskidåkningsreferat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Äidinkieli ruotsi
Sivumäärä:
94
Syftet med denna undersökning är att undersöka bildspråket i två längdskidåkningsreferat. Som undersökningsmaterial fungerar två videoinspelningar av längdskidåkningstävlingar, en från Olympiska spelen 1992 och en från Världsmästerskapen 2003. Båda tävlingarna är producerade av Sveriges Television.

I teoridelen diskuterar jag allmänt om idrotten och journalistiken och dess samverkan. Ett ämne som också tas upp är längdskidåkningens historia och utveckling till dagens mediavänliga idrottsgren. Slutligen diskuterar jag kring stilfiguren bildspråk.

Min undersökning är både kvalitativ och kvantitativ. Jag analyserar bildspråket genom att dela in bilderna i metaforer och liknelser. Metaforerna delas sedan in i mindre kategorier såsom substantivmetaforer, verbmetaforer, adjektivmetaforer och adverbmetaforer samt sammansatta substantiv med metaforiskt budskap. Liknelserna delas in i som + substantiv och som + infinitiv samt som + om-sats. Frekvensen på bilderna räknades och resultaten jämfördes sinsemellan för att kunna dra slutsatser om det förekom skillnader i användningen av bildspråk referaten emellan.

Undersökningen visade att metaforer var mycket mer allmänna än liknelser i båda referaten. Även underkategorierna till metaforerna och liknelserna visade likadana tendenser i båda referaten med några få undantag. Största skillnaden mellan referaten var dock mängden bildspråk som användes. I referatet från 1992 förekom 123 bildspråkliga uttryck medan det fanns endast 38 uttryck i referatet från 2003.
Avainsanat:
längdskidåkningsreferat, metafor, liknelse, TV-kommentator
© Tritonia 2014-2019