Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Storbacka, Jeanette

Vilsna män. Personbeskrivningen i Lars Saabye Christensens roman Halvbroren och i Kjell Westös roman Vådan av att vara Skrake

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nina Pilke
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Pohjoismaiset kielet
Sivumäärä:
81
Tutkielmani aiheena on henkilökuvaus Lars Saabye Christensenin norjankielisessä teoksessa Halvbroren, sekä Kjell Westön ruotsinkielisessä teoksessa Vådan av att vara Skrake. Tavoitteeni on tutkia mitä keinoja kirjailijat käyttävät luonnehtiessaan romaanien kahta päähenkilöä. Olen valinnut tutkimuskohteekseni molemmasta romaanista kaksi päähenkilöä. Päähenkilöt ovat kummassakin romaanissa miehiä. Tutkielmassani olen erityisesti keskittynyt tutkimaan kuinka päähenkilöt kuvaavat itseään, sekä kuinka romaanien muut henkilöt kuvaavat heitä.

Olen tutkinut henkilöhahmoja keräämällä kummastakin kirjasta luonteenpiirteitä kuvaavia esimerkkejä. Esimerkit luonteenpiirteistä olen kategorisoinut neljään luonteenpiirteitä kuvaavaan ryhmään, ” ikä, nimi ja sukupuoli”, ”ulkonäkö ja vaatetus”, ”fyysiset ominaisuudet” ja ”psyykkiset ominaisuudet”. Nämä ryhmät olen analysoinut ja lopulta verrannut keskenään.

Päähenkilöiden henkilökuvausta tutkiessani sain selville, että päähenkilöiden kuvauksessa löytyy samankaltaisuuksia, mutta myös pieniä eroja. Totesin että kummassakin kirjassa kertojana toimivaa päähenkilöä kuvaillaan tarkasti. Kertojana toimiva päähenkilö kuvailee itsensä huolellisesti, mutta sekä hänen luonteenpiirteensä että ulkonäkönsä tulevat hyvin esiin myös muiden romaanihenkilöiden kautta. Molempien romaanien toista päähenkilöä kuvaillaan pääasiallisesti muiden romaanihenkilöiden kautta. Tutkielmassani ilmeni että kummatkin kirjailijat korostavat fyysisten ja psyykkisten luonteenpiirteiden kuvaamista. Erot löytyivät ikää, nimeä ja sukupuolta, sekä ulkonäköä luonnehtivien piirteiden kuvaamisessa. Näissä kategorioissa kirjailijat olivat valinneet henkilöidensä kuvailun hieman eri tavalla.
Avainsanat:
Personbeskrivning, huvudperson, karaktärsdrag, Lars Saabye Christensen, Kjell Westö
© Tritonia 2014-2019