Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Koskivirta, Jaakko

Lääketukkukauppatoimialan yritysten vastaus kilpailuympäristön muutokseen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Henrik Gahmberg
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Tutkielman päätavoitteena oli tutkia, ovatko tutkittujen yritysten strategiat perusstrategioiden kaltaisia, ja millä strategialla ne vastaavat kilpailuympäristön radikaaliin muutokseen. Tässä tapaustutkimuksessa kohteena oli lääketukkukauppatoimialan yritysten lääketukkukauppatoiminta Suomessa. Lähdeaineistona käytettiin kirjoja, artikkeleita ja elektronisia julkaisuja. Empiirinen osa koostui suoritetuista haastatteluista, havainnoinnista ja kirjallisesta materiaalista. Teoriaosassa käsiteltiin viiden kilpailuvoiman mallia, kilpailuedun lähdettä, arvoketjuanalyysia ja strategisia ulottuvuuksia, jotka määriteltiin käsitteinä ja analyysimenetelmiä vertailtiin. Empiriaosassa tarkastelun kohteena olivat kolme lääketukkukauppaa ja niiden asiakas. Todettiin kustannusjohtajuuspainotteisuus ja päämiesten suuri neuvotteluvoima ja alhaiset vaihtokustannukset.
Avainsanat:
toimiala, analyysi, lääketukkukauppa
© Tritonia 2014-2019