Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Heinonen, Seppo Ensio

Talotekniikan suunnittelujärjestelmän kehittäminen valmistalotuotannossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Huomautukset:
LIITTEET 3kpl, 17 sivua
Valmistalojen markkinat tulevat kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosina. Valmistaloilla tarkoitetaan tutkimuksessa pientaloja, jotka on rakennettu lähes valmiiksi tehtaalla, ja valmiit tilamoduulit liitetään rakennuspaikalla yhteen. Valmistalojen tuotannossa läpimenoajat perinteelliseen rakentamiseen verrattuna ovat merkittävästi lyhyemmät. Myös rakennustekniikka eroaa tavanomaisesta rakentamisesta. Tämä asettaa uusia vaatimuksia myös suunnittelujärjestelmille.

Tutkimus on luonteelta ohjaava tapaustutkimus (engl. case study), jossa on selvitetty kohdeyrityksen talotekniikan suunnitteluprosesseja talotekniikan osalta. Tutkimusmetodina on käytetty yrityksen markkinoinnin, tuotannon ja kenttätoiminnan avainhenkilöiden teemahaastattelua. Tutkimukseen liittyy myös kaksi kehittämisprojektia, joissa ensimmäisessä mallinnettiin talotehtaan tuotantotilojen lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja paineilmajärjestelmät. Toisessa kehitysprojektissa mallinnettiin talotehtaan Vaasan asuntomessuille rakennuttaman pientalokohteen ilmastointijärjestelmä.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten tuotemallipohjainen suunnittelu soveltuu pientalojen moduulivalmistuksessa, ja millaisia parannuksia tuotemalleilla voidaan saavuttaa tuotannonsuunnittelussa, materiaalihallinnossa ja myynnissä. Tutkimuksessa selvisi, että tuotemallipohjaista suunnittelua kannattaa soveltaa juuri tämän tyyppisessä talotuotannossa. Tutkimuksen edetessä tuli esille piileviä tarpeita yrityksen muissa toiminnoissa, ei pelkästään suunnittelussa, joiden täyttämiseen tuotemallit soveltuvat erikoisen hyvin. Tuotemallien menestyksellinen soveltaminen edellyttääkin sen kytkemistä muiden toimintojen, kuten tuotannonsuunnittelun ja materiaalihallinnon ja myynnin järjestelmiin. Tuotetietomallipohjainen 4D-suunnittelu voidaan nähdä mahdollisuutena kilpailukyvyn lisäämiseen valmistalomarkkinoilla.

Tutkimuksen tuotetietomalleja soveltavissa projekteissa jo kevyelläkin soveltamisella saatiin aikaan tuotantoa ja asennustöitä helpottavia suunnitelmia, vaikka arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa ei ole käytetty 3D-suunnittelua. Tuotetietomalleja kannattaa käyttää yrityksessä, kuitenkin niin, että järjestelmää ei oteta aluksi liian laajana käyttöön.
Avainsanat:
valmistalo, suunnittelujärjestelmät, tuotemalli, IFC, CAD
© Tritonia 2014-2019