Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2002

Terävä, Tiina

Juonityypin ja hahmojen merkitys lasten pelikertomuksissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela ja Nina Pilke
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Sivumäärä:
121
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia ovat kiinnostavat tietokonepelit lasten käsitysten mukaan. Tutkimuksessa keskitytään siihen, millaiset juonityypit ja hahmot peleissä viehättävät. Samalla pyritään selvittämään, korostuuko päähahmon merkitys samastumiskohteena. Tutkimusaineistona on peruskoulun 6. luokan oppilaille teetetty kysely pelimieltymyksistä sekä näiden samojen oppilaiden tutkimusta varten laatimat pelisuunnitelmat, joissa vastaajat saavat kuvailla mieleisensä tietokonepelin.

Kyselyn vastausten analyysissa hyödynnetään sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Pelisuunnitelmien tarkastelussa hyödynnetään puolestaan menetelmiä, jotka pohjautuvat strukturaaliseen kertomuksen rakenneanalyysiin. Pelikertomuksien juonia tarkastellaan Satu Apon laatiman juonityyppien jaottelun avulla. Hahmojen luokittelussa puolestaan hyödynnetään A.J. Greimasin aktanttimallia.

Tutkimus osoittaa, että tyttöjen ja poikien mielipiteet kiinnostavasta tietokonepelistä eroavat selvästi niin peliaiheiden, juonityyppien kuin hahmojenkin osalta. Tytöt kaipaavat peleihin monimuotoisempia juonia ja hahmoja kuin pojat. Pojat puolestaan suosivat peleissä perinteistä hyvän ja pahan välistä taistelua. Sekä tyttöjen että poikien pelihahmojen suunnittelu myös viittaa siihen, että samastumisella on merkittävä vaikutus pelin kiinnostavuuden kannalta. Poikien tietokonepelejä koskevat mieltymykset vastaavat huomattavasti paremmin markkinoilla olevia pelejä, kun taas tyttöjen mieltymyksiä vastaavia pelejä ei juuri valmisteta.
Avainsanat:
tietokonepeli pelikertomus juoni pelihahmo
© Tritonia 2014-2019