Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Niiranen, Inga-Leena

Visual and Verbal Images of a Woman in Two Britney Spears' Music Videos

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Gerald Porter
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Englannin kielen laitos
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
101
Tutkimukseni käsitteli Britney Spearsin vuosina 1999 ja 2002 julkaistuja musiikkivideoita. Tavoitteenani oli analysoida musiikkivideoiden esittämä naiskuva ja verrata sitä kyseisten laulujen sanoituksista koostuvaan naiskuvaan. Tutkimukseni päätavoite oli selvittää, mikä on tyypillisin naiskuva ja kuinka yhtenäinen se videoissa sekä sanoituksissa on. Jaoin molemmat musiikkivideot otoksiin sijainnin muuttumisen perusteella ja analysoin kussakin otoksessa esitetyn naiskuvan Roland Barthesin semiologisten koodien mukaan kiinnittäen huomion pienmpiin merkityksellisiin elementtehin, kuten naisen vaatteiden väriin, katsekomtaktiin tai hymyyn. Tulokset osoittivat, että naiskuvat Spearsin ensimmäisessä musiikkivideossa ovat stereotyypillisen passiivisia, kun taas uudempi video haastaa samaiset stereotypiat esittäen naisen dominoivana ja itsevarmana. Tulokset myös osoittivat, että naiskuva molemmissa videoissa oli ristiriitainen sanoitusten muodostamaan naiskuvaan verrattuna. Tämä tutkimus tukee osittain Judith Butlerin näkemystä naiseudesta ja sukupuolesta: naiseus ei ole biologiseen sukupuoleen sidoksissa oleva normi. Se, että on syntynyt naiseksi, ei edellytä tiettyä käyttäytymistapaa. Spearsin uudempi musiikkivideo ja sen esittämät naiskuvat tukevat tätä ajattelutapaa, naisstereotypiat haastaen.


Avainsanat:
Denotaatio, konnotaatio, musiikkivideo, naiskuva, naisrepresentaatio, naiseus, semiotiikka, stereotypia.
© Tritonia 2014-2019