Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vekara, Outi

Terveydenhuollon palveluketjut-Tarkastelussa Vaasansairaanhoitopiirin ahtauttavien keuhkosairauksien hoito-ohjelma

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede : hyvinvointipalveluiden johtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Sosiaali- ja terveydenhuollossa on pyrkimyksenä kuntarajoja ylittävä toiminta ja informaatioohjauksen lisääminen. Astmaohjelma 1994–2004 oli kokonaisvaltainen valtakunnallinen ohjelma, joka pyrki ohjaamaan hoitoa avohoitoon ja kustannussäästöihin. Uutena ajatuksena oli astman ymmärtäminen tulehdukselliseksi sairaudeksi, jota voidaan hoitaa tehokkaasti. Astman hoidossa on saatu tuloksia; sairaalahoito on vähentynyt, hoito toteutetaan pääosin avohoidossa ja kustannussäästöihin on päästy.

Tässä tutkimuksessa kuvaillaan minkälainen merkitys palveluketjulla ja asiakkuudella on Vaasan sairaanhoitopiirin ahtauttavien keuhkosairauksien alueellisen hoito-ohjelman toteutumisessa. Samoin apteekin astmaohjelman käyttöä asiakastyössä kuvataan. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten ja mistä hoito-ohjelmasta on saatu tietoa ja mitä uusia työtapoja tai menetelmiä on sen seurauksena otettu käyttöön. Myös käytännön yhteistyötä kuvataan.

Teoreettisena viitekehyksenä on oppivan organisaation käsitteistä uuden tiedon hankkiminen ja jakaminen. Tutkimuksen teoreettisena tarkastelussa apuna käytetään myös palveluketjuun liittyviä käsitteitä: asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus, saumattomuus, palveluohjaus ja tietoteknologia sekä siinä erityisesti tiedon sujuva kulku.

Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen ja tutkimuksen metodina käytetään teemahaastattelua. Tutkimuksen kohderyhmänä oli kymmenen astma-asiakkaiden hoidossa ja asiakastyössä toimivaa ammattihenkilöä. Haastatelluista osa toimi apteekin astmayhdyshenkilöinä ja osa terveysasemien hoitohenkilöstössä.

Tutkimustuloksen perusteella terveysaseman henkilökunta oli saanut paljon tietoa hoito-ohjelmista, varsinkin pitkään työssä olleet tunsivat ohjelman. Tietoa oli saatu erityisesti koulutustilaisuuksissa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet suhtautuivat koulutuksiin ja uuden tiedon hankkimiseen positiivisesti ja myös jakoivat tietoa omissa työyksiköissään. Hoito-ohjelman ja astmaohjelman todettiin yhtenäistävän hoitoa terveysasemilla ja helpottavan asiakastyötä apteekissa. Tutkimustuloksista kävi ilmi astma-asiakkaiden ohjauksen tarve, jonka täyttäminen edellyttäisi, että henkilökunnalla on riittävä mahdollisuus suunnata resurssejaan ohjaamiseen. Lisäämällä yhteistyötä ja tiedonkulkua voidaan parantaa palveluketjun toimivuutta. Yhtenäisen sähköisen potilastiedostojen puuttuminen erikoissairaanhoidon ja perussairaanhoidon välillä mainittiin hankaloittavan yhteistyötä.
Avainsanat:
palveluketjut, asatma, hoito-ohjelma, oppiva organisaatio
© Tritonia 2014-2019