Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kaipio, Markus

WLAN-verkon tietoturva

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jari Töyli
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Tässä tutkimuksessa tutustutaan WLANin eli langattoman lähiverkon tietoturvaan, suojausmahdollisuuksiin ja erilaisiin käyttökohteisiin. Tutkimuksen ensimmäinen tutkimusongelma on, mitkä ovat WLAN-verkon tarjoamat mahdollisuudet tietoturvallisen käytön takaamiseksi ja luovatko ne todellista tietoturvaa. Toinen tutkimusongelma on, mitkä ovat ne käyttökohteet, joihin WLAN-verkko tietoturvallisesti soveltuu ja mitä tietoturvaominaisuuksia erilaisissa käyttökohteissa vaaditaan.

Tutkimuksessa perehdytään kirjallisuuden ja Internetistä löytyvän teoriatiedon avulla WLANin tietoturvaominaisuuksiin ja luodaan yleiskuva langattoman verkon suojausmahdollisuuksista. Tämän jälkeen suojausominaisuuksia verrataan erilaisten yleisten käyttökohteiden tietoturvavaatimuksiin. WLAN-verkon yleisiä käyttökohteita ovat kotiverkot, yritys- ja organisaatioverkot sekä julkiset verkot.

Tutkimuksen perusteella WLAN on riittävän turvallinen kotikäyttöön, kunhan WPA- tai WPA2-suojausmenetelmät otetaan käyttöön. Samoilla vaatimuksilla WLAN soveltuu myös yritysten tai organisaatioiden käyttöön, kunhan tukiasema sijoitetaan loogisesti palomuurin ulkopuolelle ja yhteys sisäverkkoon muodostetaan VPN-yhteyden avulla. Julkisten verkkojen tietoturva on hyvin heikko ja ne soveltuvat parhaiten vain yksityiseen käyttöön, mutta silloinkin tulee kiinnittää erityistä huomiota työaseman suojaukseen.
Avainsanat:
WLAN, Langaton lähiverkko, 802.11, Tietoturva
© Tritonia 2014-2019