Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Luopa, Jukka-Pekka

Tuotetiedon hallinnan kehittäminen, case Finn-Power

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jari Töyli
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
65
Tuotetiedon hallinta on käsitteenä jo vanha ja siitä on julkaistu useita kirjoituksia ja teoksia. Pääsääntöisesti näissä käsitellään kuitenkin pelkästään tuotetiedon hallinnan teoriaa. Tässä tutkimuksessa pyritään case-yrityksen avulla tutkimaan tuotetiedon hallintaohjelmiston vaihtamiseen ja samassa yhteydessä tapahtuvaan tuotetiedon hallinnan kehittämiseen liittyviä ongelmia ja löytämään niihin ratkaisut.
Tutkimuksessa ei pyritä uusien teorioiden luomiseen. Tutkimuksessa on käytetty konstruktiivista tutkimusmetodia, jonka avulla pyritään selvittämään millainen uuden tuotetiedon hallintajärjestelmän tulisi olla. Osittain työssä sovelletaan myös empiirisen tutkimusmetodin ei-kokeellista tutkimusta, jolloin kyselyiden ja haastatteluiden perusteella pyritään määrittämään uuden järjestelmän yksityiskohtaisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi nimikkeille haluttavia attribuuttitietoja.
Tutkimuksen tuloksena case-yrityksen tuotetiedon hallintajärjestelmään saatiin ne ominaisuudet ja toiminnallisuudet kehitettyä, mitkä olivat tavoitteenakin. Järjestelmää kehitettiin lisäämällä nimikkeille attribuutteja, tuomalla uusia nimikelajeja järjestelmän piiriin sekä kehittämällä ja yhtenäistämällä muutostiedotusprosessia.
Tutkimuksessa selvisi myös, että tuotetiedon hallintajärjestelmän vaihtamisessa suurimmat ongelmat liittyvät tiedon siirtämisen järjestelmästä toiseen.
Avainsanat:
PDM, PLM, tuotetiedon hallinta, tuotteen elinkaaren hallinta
© Tritonia 2014-2019