Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Hakala, Elisa

Esite sijoittajaviestinnän välineenä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Talousoikeuden laitos
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Tutkimuksen aiheena on yhtiön arvopaperien liikkeeseenlaskun yhteydessä julkistaman esitteen merkitys sijoittajaviestinnän välineenä. Esitteentekovelvollisuus koskee yhtiöitä, jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle tai hakevat arvopapereita julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Esitteessä tulee esittää riittävästi olennaista tietoa sijoittajan päätöksenteon tueksi. Esitteen tarkoitus on siis antaa sijoittajalle mahdollisuus perustellun arvion tekemiseen liikkeeseenlaskijasta eli yhtiöstä ja sen liikkeeseenlaskemista arvopapereista. Arvopaperimarkkinoilla tiedottaminen ja esitteen laatiminen perustuvat lakiin, joka muodostaa pohjan myös sijoittajaviestinnän tehtäväkentälle. Tiedonantoon liittyen lainsäädäntö jättää kuitenkin paljon harkintavaltaa yhtiölle itselleen. Lainsäädännön ja sijoittajaviestinnän tavoitteena on sijoittajien luottamuksen saavuttaminen sekä markkinoita, että siellä toimivia yhtiöitä kohtaan. Mikäli yhtiöt tahtovat saavuttaa sijoittajien luottamuksen, tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän suunnittelu ja toteutus on hoidettava huolella. Tutkimuksessa tarkastellaan esitteen välittämää viestiä sijoittajalle. Tarkoituksena on selvittää esitteeseen liittyviä lainsäädännöllisiä velvollisuuksia ja mahdollisuuksia sekä liikkeeseenlaskijan, että sijoittajan näkökulmasta.
Avainsanat:
arvopaperimarkkinat, tiedonantovelvollisuus, esite, sijoittajaviestintä
© Tritonia 2014-2019