Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Laatikainen, Anssi

INTERNETPALVELUN TUOTANTOSTRATEGIAT TUOTANTOPROSESSIN ERI VAIHEISSA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Internetyhteys on tärkeä tuote nykyisessä tietoyhteiskunnassa. Siitä on kehittynyt miltei veteen ja sähköön verrattavissa oleva välttämättömyystuote nykyajan ihmiselle. Internetyhteys tuotteena muodostuu sekä itse yhteydestä, että siihen liittyvästä palvelusta. Internetyhteyden tarjoajan on tiukan hintakilpailun ja tuotteen standardinomaisen luoteen vuoksi, hankala erottua kilpailijoista muuten, kuin palvelun laadulla. Millaisia tuotantostrategioita käytetään palvelun tuotannossa ja miten ne eroavat tyypillisten teollisten yritysten tuotantostrategioista?
Vaasan yliopistossa on tutkittu teollisuusyritysten tuotantostrategioita aktiivisesti jo usean vuoden ajan. Sovelsimme mm. AHP (Analytical Hierarchy Process) menetelmää, immateriaalisten palveluiden ja perinteisen tuotannon yhdistävän internetyhteyden tuotantoprosessin analysoimiseen. Tutkimuksessa tutkittiin koko tuotteen ja palvelun toimitusprosessi, asiakaspalvelun vastaanottamasta tilaustapahtumasta aina aliurakoitsijoiden suorittamaan
fyysiseen kytkentätyöhön saakka. Tutkimuksessa havaittiin, kuinka tuotteen palvelukeskeisyyden vaikutukset jatkuivat läpi koko prosessin.
Avainsanat:
Tuotantostrategiat, Palvelutuotanto, Internet, AHP ja Tuotekeskeinen palvelu.
© Tritonia 2014-2019