Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2002

Laitvirta, Hanna

Zum computerunterstützten Überstezen - Aspekte der interkulturellen technischen Kommunikation

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
97
Tämän työn tarkoituksena on luoda katsaus uusien tietokoneavusteisten käännösmenetelmien suomiin mahdollisuuksiin teknisessä viestinnässä. Erityisesti tarkastelussa ovat käännös-muistiohjelmat ja niihin liittyvät termipankit kääntäjän työvälineenä.

Käännösmuistiohjelmien käyttö soveltuu erityisesti teksteihin, joissa on paljon joko sisäistä toistoa tai eri dokumenttien välistä toistoa. Tämä johtuu siitä, että käännös-muistien toimintaperiaate perustuu jo kertaalleen tehtyjen käännösten tehokkaaseen kierrätykseen. Tällaisia tekstejä esiintyy erityisesti teknisellä alalla sekä jossain määrin mm. hallinnollisissa teksteissä. Käännös-muistiohjelmia ja niihin liittyviä termipankkeja esitellään tässä työssä testikäytössä olevien Tradosin, Starin ja Atrilin demo-ohjelmien avulla. Näiden tietokoneavusteisten menetelmien mahdollisuuksia ja rajoitteita pohdi-taan myös teknisen viestinnän ja kääntämisen kommunikatiivisia teorioita vasten.

Käännösmuistiohjelmien ja termipankkien käyttö tuo uusia tekijöitä kääntäjän työnkuvaan ja kääntäjä joutuu varsinaisen kääntämisen lisäksi ratkomaan jatkuvasti myös käännösmuistien ja termipankkien tietokantojen ylläpitoon liittyviä kysymyksiä. Ohjelmien käyttö heijastaa vaikutuksiaan myös dokumen-taatioketjun muihin osiin. Toistuvuus-periaatteen mukaisesti käännösmuistiohjelmat paljastavat armotta mm. epäloogisen terminologian käytön. Tekniikka yksinään ei ratkaise dokumentaation ongelmia, mutta mikäli koko prosessia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, voidaan tietokoneavusteisilla käännösmenetelmillä saavuttaa suuriakin etuja laadussa, nopeudessa ja kustannuksissa. Tietokoneavusteinen kään-täminen on tullut jäädäkseen ja käännösmuistiohjelmien käyttö yleistyy tällä hetkellä nopeasti.
Avainsanat:
technische Kommunikation, computerunterstütztes Übersetzen,
© Tritonia 2014-2019