Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Järvi-Laturi, Janne Juhani

Ostolaskutusprosessi ja sähköinen laskutus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76 + liitteet
Tutkimuskohteena oli sähköinen ostolaskutus ja sen nykytila sähköisen laskutuksen lisääntyessä voimakkaasti organisaatioiden välisessä liiketoiminnassa. Sähköinen lasku käsitteenä pitää sisällään muun muassa EDI-laskun ja verkkolaskun. Sähköisille laskuille on tunnusomaista, että laskun tiedot pystytään käsittelemään automaattisesti. Tämän työn päätarkoituksena oli tutkia miten verkkolasku tehostaa ja nopeuttaa laskujen käsittelyä sekä tuo kustannussäästöjä ja luo mahdollisuuksia lisäinformaation jakamiseen perinteiseen paperilaskutukseen verrattuna.

Verkkolasku on paperilaskua vastaava lasku sähköisessä muodossa, mikä lähetetään lähettäjän tietojärjestelmästä suoraan vastaanottajan tietojärjestelmään. Verkkolasku antaa yrityksille mahdollisuuden laskuttaa perinteistä paperista laskua tehokkaammin ja edullisemmin. Verkkolasku tehostaa koko laskutusprosessia.

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa selvitetään erilaisia sähköisiä laskutustapoja, niiden maksuliikennettä sekä käsittelyä taloushallinnossa. Lisäksi kerrotaan sähköisen laskutuksen tuomia hyötyjä ja mahdollisuuksia organisaatioissa. Työn empiirinen tutkimus perustuu haastattelukyselyyn. Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää ostolaskujen käsittelyn työ- ja palvelukustannus sekä sähköisen laskutuksen nykytila erikokoisissa ja eri talouden sektoreilla toimivissa laskun vastaanottaja organisaatioissa. Työssä tutkitaan myös laskun vastaanottamis- ja kierrätysprosessia organisaation sisällä.
Avainsanat:
sähköinen laskutus, verkkolasku, EDI-lasku, taloushallinto
© Tritonia 2014-2019