Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Furu, Mikael

FINMAC DEMOLITION OY:N VERKOSTOITUMINEN JA VERKOSTON KEHITTÄMINEN

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
62
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia Finmac Demolition Oy:n verkostoitumista ja verkoston nykytilannetta. Tutkielman pohjalta on tarkoitus saada näkökulma verkoston kehittämistarpeille tulevaisuudessa. Tutkimuksen lähtökohtana oli liikeidea, jonka mukaan yritys pyrkii hankkimaan suurimman osan toiminnoistaan oman yrityksen ulkopuolelta. Tärkeimmät toiminnot kuten myynti, markkinointi ja tuotekehitys on tarkoitus pitää yrityksen sisäisessä organisaatiossa.

Verkoston analysointi tehtiin hyväksikäyttäen Verka -työkirjaa, joka on tarkoitettu verkoston kehittämiseen. Lisäksi tehtiin SWOT -analyysi, jossa keskityttiin pääasiassa ulkoiseen ympäristöön, koska yritykselle oli tärkeää oikeiden verkostokumppanien löytäminen. Tutkimuksessa tehtyjen analyysien pohjalta oli tarkoituksena nostaa esiin yritykselle tärkeimmät kehitystarpeet, joita lähdetään toteuttamaan.

Tutkielma on luonteeltaan toiminta-analyyttinen. Tutkimuksen teoreettinen kehys on koottu verkostoitumista ja verkostoa käsittelevistä keskeisistä teoksista. Empiiristä tietoa yrityksen nykytilasta ja toimintatavoista saatiin pääasiassa itse yrityksessä työskentelyn aikana. Taustatietona on myös hyödynnetty esimiehen näkökulmia. Lisäksi tutkielman sisältämät analyysit ja toimitusjohtajan kanssa tehty verkostotesti antavat konkreettista tietoa yrityksen verkostoasemasta.

Tutkimuksen tuloksena löydettiin yrityksen verkostosta oleellisia kehityskohteita. Kehitystoimenpiteiden läpivienti johdattaa yritystä kohti haluttua päämäärää, pitäen verkoston vahvana ja samalla kehittäen sitä tulevaisuuden haasteille. Verkoston oikeanlainen kehittäminen on yritykselle elintärkeää liiketoiminnan onnistumiseksi.

Avainsanat:
Verkostoituminen, verkosto, verkoston kehittäminen, verkostokumppani
© Tritonia 2014-2019