Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lassila, Salme

KATSOJAT JA TUOTESIJOITTELU- -Suomalaisten suhtautuminen tuotesijoitteluun televisio-ohjelmissa ja elokuvissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Martti Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Markkinoinnin laitos
Pääaine:
Markkinointi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
104
Perinteisen mediasisällön ja mainonnan erottaminen toisistaan on muuttunut haasteelliseksi. Yritysten tarve viestittää tuotteistaan pyritään kattamaan uusilla tavoilla ja kuluttajien huomiota pyritään saamaan sijoittamalla tuotteita ohjelmiin.

Tuotesijoittelun muodot ja laajuus ovat kasvattaneet rooliaan ja niistä käytävä keskustelu on laajentunut tekniikan kehittyessä.
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida tuotesijoittelua vastaanottajan näkökulmasta. Tuotesijoittelun prosessointiin liittyy sekä toteutuspohjaisia että yksilökohtaisia tekijöitä. Toteutuksesta johtuvia tekijöitä ovat yrityksen ja ohjelmantekijöiden kontrolloitavissa. Yksilölliset
erottuvuustekijät liittyvät katsojan omaan käyttäytymiseen ja valmiuksiin ottaa vastaan ja prosessoida tuotesijoittelua. Tässä tutkimuksessa keskitytään suomalaisten katsojien yksilöllisiin erottuvuustekijöihin ja niiden vaikutukseen tuotesijoittelun kokemisessa elokuvissa ja televisio‐ohjelmissa sekä
analysoidaan onko kokemuksissa eroa demografisten tekijöiden osalta.

Tämän tutkimuksen valossa näyttää siltä, että suomalaiset katsojat suhtautuvat pääosin positiivisesti tuotesijoitteluun. Tutkimuksen valossa näyttää, että sukupuolella on merkitystä siinä, kuinka tuotesijoitteluun suhtaudutaan, miten se koetaan ja näin ollen miten se vaikuttaa kuluttajaan. Myös ikä vaikuttaa
siihen, miten vastaanottaja kokee tuotesijoittelun televisio‐ohjelmissa ja elokuvissa
Avainsanat:
TUOTESIJOITTELU, PRODUCT PLACEMENT, KATSOJAT
© Tritonia 2014-2019