Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kuivamäki, Sari

Konsernipankki kuntakonsernin rahoitushallinnon tehokkuusekijänä- Case Tampere

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Yli-Olli Paavo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Rahoituksen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
102
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko kunnan rahoitusta mahdollista tehostaa keskittämällä kunnan rahoitustoiminnot ja koko omaisuuden hallinta kuntakonsernin yhteiseen konsernipankkiin.

Liike-elämässä on runsaasti kokemusta konsernipankista. Konsernin omaisuudenhallinnan tärkeimpiä prosesseja ovat sijoittaminen, rahoitus, maksuvalmiuden seuranta, maksuliikkeen hoitaminen, kassanhallinta ja konsernitilin hallinnointi. Kustannustehokkaana toimintatapana konsernipankin on todettu tuovan säästöjä konsernin rahoitukseen. Lisäksi se tuo vaadittavaa asiantuntemusta rahoituksellisiin ydintoimintoihin, rahoituksen ja rahoitusriskien hallintaan.

Rahoitushallinnon järjestämistavan valintaan vaikuttaa se, mitä rahoituksella halutaan aikaansaada ja mitkä ovat rahoitukselle asetettavat tavoitteet. Kunnallisen rahoitushallinnon tavoitteet ja tehokkuusvaatimukset rahoitusmarkkinoilla ovat samoja kuin liike-elämässäkin. Tutkielmassa kuvataan niitä säästöja, mitä rahoitushallinnon keskittäminen konsernipankkiin on tuonut koko kunnalliselle konsernille.
Avainsanat:
konsernipankki, kuntakonserni, kunnan rahoitustoiminnot
© Tritonia 2014-2019