Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Poutiainen, Hanna-Kaisa

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Asko Lehtonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
92
Tämän tutkielman tarkoituksena on käsitellä yritysmuodon muutoksista henkilöyhtiön, eli avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön, muuttamista osakeyhtiöksi. Aihetta käsitellään analysoimalla aiheesta kirjoitettuja erilaisia tekstejä tarkoituksena tuottaa tiivis ja käytännönläheinen esitys henkilöyhtiön muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Henkilöyhtiö ja osakeyhtiö eroavat toisistaan muun muassa vastuun osalta: henkilöyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista ja sitoumuksista, kun osakeyhtiö puolestaan on ns. pääomayhtiö eli osakkaan rajoitetulla vastuulla toimiva yhtiö. Yritystoimintaa aloittaessa on saatettu valita yritysmuodoksi yksinkertaisempana pidetty henkilöyhtiö. Tämä valinta ei ole kuitenkaan lopullinen, vaan yritysmuotoa voidaan muuttaa yritystoiminnan katkeamatta.

Yhtiömuodon muuttaminen vaatii lukuisia käytännön toimenpiteitä sekä ennen että jälkeen yhtiömuodon muutoksen. Useimmat näistä toimenpiteistä ovat seurauksia erilaisista säännöksistä. Näiden säännöksien tutkiminen ennen yhtiömuodon muutosta on tarpeen, jotta vältytään mahdollisilta verotus- tai muilta seuraamuksilta.
Avainsanat:
Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö
© Tritonia 2014-2019