Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Saarijärvi, Janne

Toiminnanohjausjärjestelmän vaihdon vaihtoehdot

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
61
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja sen onnistumiseen vaikuttavia näkökohtia ja valintoja yrityksessä, joka on vaihtamassa toiminnanohjausjärjestelmäänsä.

Tutkielmassa kuvataan toiminnanohjausjärjestelmiä yleisesti, niiden ominaisuuksia ja niistä johtuvia vaikutuksia. Lisäksi käsitellään käyttöönottoihin liittyviä ongelmia, jotka usein juontuvat suoraan järjestelmän ominaisuuksista.

Tutkielma perustuu aineistotutkimukseen. Aineistoa on kerätty pääasiassa tieteellisistä julkaisuista.

Tutkielmassa ilmenee että inhimilliset tekijät vaikuttavat huomattavasti käyttöönottoon. Tärkeydestään huolimatta ne esiintyvät kuitenkin usein epäonnistuneiden projektien
analyyseissa.
Avainsanat:
toiminnanohjausjärjestelmä, käyttöönotto, projektinhallinta, muutoksenhallinta
© Tritonia 2014-2019