Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Takala, Antti

Yksityisen päiväkodin perustaminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kari Ristimäki
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
102
Tutkimuksen päätavoitteena on tarkastella yksityistä päiväkotiyrittäjyyttä Suomessa. Erityisen tarkastelun kohteena ovat yksityisen päiväkotien perustajat ja heidän kokemuksensa yrittäjänä toimimisesta. Tutkimukseni on jaettu kolmeen osaan.

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitetään, lähtökohdat yksityisen päiväkodin perustamiselle. Ensimmäisessä osassa käydään yksityiskohtaisesti läpi kaikki lain vaatimat asiat, mitä pitää ottaa huomioon perustettaessa yksityistä päiväkotia. Tämän jälkeen selvitetään se, mitä yksityisen päiväkodin perustaminen maksaa riippumatta siitä, mihin se perustetaan.

Tutkimuksen toisessa osassa aineistona käytetään kyselytutkimusta, jossa tutkitaan kuinka paljon kunnat maksavat yksityisille päiväkodeille tukea. Tutkimuksen yhteyteen liitettiin myös tilastokeskukselta saadut tiedot kuntien asukasmääristä, ennusteet lasten lukumääristä sekä keskimääräiset vuokrat. Tämän kyselyn avulla saadaan selvitettyä mihin perustuu kunnissa maksettu yksityisen hoidon tuki.

Tutkimuksen kolmannessa osassa aineistona käytetään teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa eri päiväkotiyrittäjää eripuolilta Suomea. Tavoitteena on kuvailla päiväkotiyrittäjyyttä ammattina ja selventää millaista on perustaa ja toimia yksityisessä päiväkodissa.

Kokonaisuutena yksityinen päiväkoti on hyvä yritys onnistuessaan. Kovin suuria voittoja sillä ei voi havitella, koska kunta valvoo yksityisiä päiväkoteja ja maksavat yksityisen hoidon tuen omien kriteeristöjen mukaan. Onnistuessaan omalla päiväkodilla yrittäjä elättää itsensä. Yrittäjä saa myös toteuttaa omassa päiväkodissaan, sitä mitä haluaa. Tämä ei ole kunnallisessa päivähoidossa mahdollista. Yksityisen päiväkodin perustaminen on haaste yrittäjälle.
Avainsanat:
Päiväkoti, yksityistäminen, hoivayrittäjyys.
© Tritonia 2014-2019