Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2002

Pelkonen, Mari

"Den nya mannen" i adjektivform i Slitz och Solo

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
91
Pro gradu –tutkielmassani olen kiinnostunut kahden ruotsalaisen nuorille aikuisille suunnatun lehden mieskuvasta. Haluan tietää vastaako lehtien mieskuva perinteistä miehisyyttä, vai näkyykö lehtien sivuilla uusi, pehmeämpi mies, joka osaa arvostaa tasa-arvoa, perhettä ja omaa ulkonäköään.

Materiaalini koostuu yhteensä 589 adjektiivista (ja partisiipista). Adjektiivit ovat kerätty Slitz-nimisestä miestenlehdestä (nrot 10/2001 ja 11/2001) ja Solo-nimisestä naistenlehdestä (nrot 10/2001 ja 11/2001). Lajittelen adjektiivit niiden merkityksen mukaan eri merkityskenttiin ja tarkastelen eroja ja yhtäläisyyksiä Slitzissä ja Solossa. Annan myös esimerkkejä eri adjektiiveista, jotka vahvistavat kuvaa perinteisestä tai modernista miehestä ja keskustelen adjektiivien merkityksestä ja niiden tulkintamahdollisuuksista.

Tutkielman tulokset osoittavat, että lehtien mieskuva vastaa modernia miehisyyttä monilta osin. Miehet voivat keskustella esim. tunteista, suhteista ja vaatteista, eikä perinteiset miehiset arvot, kuten esim. älykkyys ja korkea-arvoinen työ, ole tärkeitä kuvauksessa. Miesten käyttäytyminen toisten ihmisten seurassa ei kuitenkaan aina vastaa pehmeitä arvoja, vaan mies saattaa olla väkivaltainen muita ihmisiä kohtaan. Mies pelkää, että hänet leimataan naiselliseksi ja korostaa miehisyyttään esim. vaatteillaan. Lehtien mieskuva ei siis ole puhtaasti moderni, vaikka mies ei enää edustakaan perinteisiä arvoja.

Avainsanat:
adjektiv, betydelsefält, mansbilden, semantik
© Tritonia 2014-2019