Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Sundkvist, Sara

Skorpan, Krümel und Korppu. Zum Übersetzen der Personennamen und geographischen Namen in Astrid Lindgrens Werken Mio, min Mio, Allt om Karlsson på taket, Bröderna Lejonhjärta und Ronja Rövardotter

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
89
I denna avhandling undersöks hur personnamn och ortsnamn är översatta till tyska resp. finska i barn- och ungdomslitteratur. Materialet för undersökningen består av fyra av Astrid Lindgrens barn- och ungdomsböcker samt deras tyska och finska översättningar.

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur egennamnen i den svenska korpusen är översatta till tyska och finska och att jämföra dessa sinsemellan. Det redogörs för vilka tillvägagångssätt man kan använda sig av vid översättning av ett egennamn och vilka kriterier som gäller vid översättningen, dvs när skall ett namn översättas, anpassas eller bearbetas till målspråket eller stå kvar oförändrat.

Av undersökningen framgår att personnamnen ofta står kvar oförändrade i de tyska översättningarna medan personnamnen i de finska översättningarna ofta är anpassade till finskan eller helt har bytts ut mot finska namn. Ortsnamnen står kvar oförändrade i de tyska översättningarna om det är fråga om äkta ortsnamn men översätts till tyska resp. till finska ifall de är påhittade. I den finska översättningen har man dock valt att anpassa ortsnamn i Sverige till motsvarande finska städer. Detta betyder att händelserna i de svenska och tyska böckerna utspelas i Sverige medan en finsk läsare läser om att Mio och Karlsson bor i Helsingfors. Med andra ord är det här fråga om en bearbetning av originaltexten.
Avainsanat:
Eigenname, Personenname, geographischer Name, Kinder- und Jugendliteratur, Übersetzen, Übersetzungsverfahren, Übersetzungsmethode
© Tritonia 2014-2019