Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lehtomaa, Jenni

Ympäristökatselmus Millespakka Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
97
Ympäristöasioiden huomioiminen liiketoiminnassa on yrityksille tänä päivänä elinehto. Lainsäädäntö ja sidosryhmien asettamat vaatimukset pakottavat yritykset kiinnittämään huomiota ympäristönsuojeluun. Ympäristöasiat saattavat olla yritykselle myös tärkeä kilpailuvaltti. Yrityksen ympäristöasioiden hoidon selvittämiseen voidaan käyttää apuna ympäristökatselmusta. Ympäristökatselmusta voidaan kutsua yrityksen ympäristöasioiden nykytilan selvitykseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tehdä ympäristökatselmus jätehuoltoyhtiö Millespakka Oy:lle.

Tutkimuksessa selvitetään jätehuoltoyrityksen toimintaan liittyvät lakisääteiset vaatimukset, toiminnan ympäristönäkökohdat ja näistä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Lisäksi perehdytään yrityksen ympäristöasioiden nykyisiin hallintamenettelyihin. Tutkimuksen empiirisessä osassa selvitetään myös asiakkaiden ympäristövaatimukset Millespakka Oy:lle. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena Alajärvellä.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että Millespakka Oy täyttää sille asetetut lakisääteiset vaatimukset. Millespakka Oy:n ympäristönsuojelu on vaatimusten mukaista. Tutkimuksessa ei ilmennyt suurta huomautettavaa Millespakka Oy:n ympäristöasioiden hoidosta. Yrityksen tavoitteena on ympäristöasioiden jatkuva parantaminen ja sitä kohti ollaan matkalla.
Avainsanat:
Ympäristökatselmus, ympäristönäkökohdat, ympäristövaikutukset, ympäristönsuojelu, jätehuolto
© Tritonia 2014-2019