Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2007

Vaherjoki, Ilkka

Valuuttakurssien ennustettavuus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Juuso Vataja
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Kansantaloustieteen laitos
Pääaine:
Kansantaloustiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Valuuttakurssin ennusteita tarvitaan taloudellisessa päätöksenteossa. Siten mahdollisimman tarkat valuuttakurssien ennusteet ovat monelle taholle tärkeitä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan valuuttakurssien ennusteiden tarkkuutta aikaisempien tutkimusten pohjalta. Tutkielman päätarkoitus on selvittää kuinka tarkasti valuuttakurssien liikkeitä pystytään ennustamaan ja onko tarkkuus korkeampi kuin satunnaiskulkumallilla, mihin ennusteita perinteisesti on verrattu. Näin pyritään selvittämään miten mallin, tekniikan, valuuttaparin tai aikasarjan valinta vaikuttaa tuloksiin.

Talousteoria ei anna täysin selvää vastausta valuuttakurssin muodostumiselle, vaan eri malleja on lukuisia. Tutkielmassa on keskitytty dollarin nimelliskursseihin Ison-Britannian puntaa, Japanin jeniä ja entistä Saksan markkaa vastaan. Ennusteet on kerätty arvostetuissa julkaisuissa esiintyneistä tutkimuksista. Mukana ovat klassiset tutkimukset, mutta painoarvo tutkimusten valinnassa oli uutuudella. Teoriapohja on muodostettu alan oppikirjoista ja julkaisuista. Eri tutkimusten malleja ja niillä saatujen ennusteiden tarkkuutta vertaillaan keskenään. Ennusteiden tarkkuuksia vertaillaan keskineliön virheellä tai sen neliöjuurella.

Pelkkää ennusteiden tarkkuutta vertailtaessa huomattiin, että ennusteet olivat pääsääntöisesti tarkempia kuin satunnaiskulkumallilla saadut. Tarkimpia ennusteita saatiin entisen Saksan markan kohdalla, myös jenillä tulokset olivat hyviä. Ennusteiden tarkkuus hieman laski ennustushorisontin pidetessä. Monetäärisen mallin ennusteet ovat kiistellyt, mutta se toimii osittain hyvin. Parhaimpia tuloksia tunnutaan saavan epälineaarisuuteen pohjaavilla malleilla. Tulevaisuudessa olisi hyvä tutkia mikro- ja makrotaloudellisten tekijöiden yhdistelmämallia epälineaarisuudet huomioiden, ja euron kursseja, mistä ei toistaiseksi ole riittävästi dataa saatavilla.
Avainsanat:
Valuuttakurssi, ennustettavuus, keskineliövirhe, satunnaiskulku
© Tritonia 2014-2019