Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Halonen, Marianne

Minä olen Minttu Minttu-sarjakuvien tarkastelua systeemis-funktionaalisen kieliopin ja kriittisen diskurssianalyysin keinoin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
68
Tutkimukseni aihe on roolit, joita tutkin Maikki Harjanteen kirjoittamissa Minttu-sarjakuvissa. Tavoitteenani on selvittää, millaisissa rooleissa Minttu, isä ja äiti sarjakuvissa esiintyvät ja millaisina kielellisinä prosesseina roolit ilmenevät. Aineistoni koostuu kolmesta eri Minttu sarjakuva-albumista, joista olen valinnut tarkasteltavakseni viisi eri sarjakuvaa: Isän sukat, Hieno mummo, Pullakahvit, Kääreitä ja Yksin.

Tutkimukseni perustuu M.A.K. Hallidayn systeemis-funktionaaliseen kielioppiin, jonka ideationaalista tasoa tarkastelen. Ideationaalinen taso, jota voidaan yleisesti kutsua myös tekstin sisällöksi, toteutuu kielellisesti kuutena erilaisena prosessityyppinä, joita ovat materiaaliset, mentaaliset, relationaaliset, verbaaliset, eksistentiaaliset ja käyttäytymisen prosessit. Päädyin Hallidayn prosessiluokitteluun, koska katsoin sen avulla pystyväni tekemään aineistostani monipuolista analyysiä, josta ilmenee, millaisissa rooleissa tutkimani henkilöt ovat sekä millaiselta lapsiperheen elämä Minttu-sarjakuvissa näyttää. Toinen työni keskeinen metodi on Norman Fairclouhgin teoria kriittisestä diskurssinalyysistä. Diskurssianalyysin avulla tutkin, millaisen kuvan tekstit antavat perheen elämästä ja millaisia mahdollisia ideologioita tekstien taustalla vaikuttaa.

SF-analyysini osoitti, että aineistossa oli kaikkia kuutta eri Hallidayn luokittelemaa prosessityyppiä. Diskursiivinen tarkastelu osoitti, että perheen elämä oli sarjakuvissa varsin sopusointuista, mutta erityisesti vanhempien välillä oli myös ristiriitoja.


Avainsanat:
lastenkirjallisuus, systeemis-funktionaalinen kielioppi, ideationaalinen metafunktio, roolit, kriittinen diskurssianalyysi
© Tritonia 2014-2019