Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2007

Pennanen, Maaria

Suomalaisten venevalmistajien taloudellisten tunnuslukujen tarkastelu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
108
Veneily on tullut yhä suositummaksi vapaa-ajanviettotavaksi ympäri maailman. Suomessa veneteollisuus elää jo 13. kasvun vuottaan. Veneitä valmistetaan hyvin erilaisille asiakassegmenteille, jolloin korostuvat erityisesti valmistettavan veneen kokoluokka, sen varustelutaso sekä venevalmistajan yritysrakenne. Veneiden kysyntä on kovaa niin kotimaassa kuin ulkomailla, ja suurin osa Suomessa valmistetuista veneistä menee ulkomaan markkinoille.

Tämän Pro gradu – tutkielman tavoitteena oli tarkastella suomalaisten venevalmistajien taloudellisia tunnuslukuja sekä löytää syitä tunnuslukujen muutoksien takaa. Yritysten tunnuslukujen seuraaminen on tärkeää niin itse yritykselle kuin myös sen rahoittajille, sekä muille sidosryhmille. Tunnusluvut kertovat yrityksen kehityksestä sekä taloudellisesta tilanteesta. Yrityksen tunnuslukujen avulla tarkastellaan yrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta sekä vakavaraisuutta.

Tutkielman keskeisenä tarkoituksena oli selvittää venealan yritysten menestystekijöitä ja määrittää niihin vaikuttavat keskeiset osatekijät. Muutoksia aiheuttivat yritysten tunnusluvuissa muun muassa tuotekehitys, tuotantotilojen laajentaminen, johdon muuttuminen sekä yrityksen nopea kasvu. Oman asiakassegmentin hallinta, vientikokemus ja laaja vientiverkosto, laadukas ja monipuolinen venevalikoima sekä riittävän vahva talous luovat hyvät menestysedellytykset yrityksen toiminnalle.
Avainsanat:
Veneteollisuus, kasvu, tunnusluvut
© Tritonia 2014-2019