Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2007

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Jalonen, Pauliina

Telakkateollisuuden työvoimapula ja rekrytoinnin haasteet Case Aker Yards

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Niina Koivunen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kansainvälisen yritystoiminnan koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Yhä useampi suomalainen yritys kärsii työvoimapulasta. Tulevaisuudessa suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle työvoiman määrä vähenee entisestään ja kilpailu henkilöstöstä kovenee. Työntekijämarkkinoiden kiristyessä rekrytoinnin merkitys yrityksen kilpailuetuna korostuu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata työvoimapulan vaikutusta rekrytointeihin. Tutkimuksen pääongelmana oli selvittää millaisia rekrytointikäytäntöjä sovelletaan suomalaisessa telakkateollisuudessa. Telakkateollisuus on yksi niistä toimialoista, jotka kamppailevat työvoimapulan kanssa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin ulkomaalaisen työvoiman käyttöä telakoilla.

Tutkimuksen viitekehys rakentui työvoimapulan, rekrytoinnin strategisten päätösten ja rekrytointiprosessin ympärille. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jonka aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Haastateltaviksi valittiin Aker Yardsin Rauman telakan rekrytoinneista vastaavia henkilöitä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Aker Yardsin Rauman telakan rekrytointi on toimivaa ja tehokasta. Vanhojen perinteisten rekrytointikanavien rinnalle on kehitetty uusia innovatiivisia rekrytointikanavia ja rekrytointiin panostetaan. Työvoimapulan vuoksi rekrytoinnit ovat kuitenkin hidastuneet tai jopa kokonaan estyneet ja tulevaisuuden suurin haaste on löytää tarpeeksi osaavaa työvoimaa. Työvoiman tarve lisääntyy entisestään, sillä uusia työntekijöitä tarvitaan kapasiteetin noston lisäksi korvaamaan eläkkeelle lähtijöitä. Työvoimapulaa pyritään helpottamaan alihankkijaverkoston kautta tulleilla ulkomaalaisilla työntekijöillä.
Avainsanat:
rekrytointistrategia, rekrytointiprosessi, työvoimapula
© Tritonia 2014-2019