Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Huhtanen, Teuvo

Adjektiven i rockbandet Kents lyrik

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Tutkimukseni tavoitteena on tutkia adjektiivien roolia rockyhtye Kentin sanoituksissa. Materiaali koostuu kahdesta vanhemmasta levystä, Isola (1997) ja Hagnesta Hill (1999), sekä Kentin uusimmasta levystä Du & Jag Döden (2005). Tavoitteena on myös verrata uusinta levyä suhteessa vanhempiin levyihin.

Tutkimuksessani käytän sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista metodia. Kvantitatiivisesti tutkin muun muassa eri adjektiivinen esiintymiskertoja teksteissä sekä pohdin minkälaisia johtopäätöksiä näistä näkökulmista voi tehdä. Kvalitatiivisessa osuudessa sen sijaan tutkin syitä niin yleisimpien adjektiivien käyttöön, kuin myös useiden yksittäisten adjektiivien käyttöön. Yritän löytää syitä eri adjektiivivalinnoille ja tutkia muun muassa onko jokin adjektiivivalinta riippuvainen tekstistä, esimerkiksi sen riimityksestä, vai onko adjektiivi sana, jolla ohjataan tekstiä ja sen sanomaa. Tutkin myös lyhyesti värien käyttöä sanoituksissa.

Tutkimuksessa tulee ilmi niin eroja, kuin yhtäläisyyksiäkin levyjen välillä. Suurimmat erot uuden ja vanhempien levyjen välillä liittyvät yksittäisten adjektiivien käyttöön, sekä siihen, kuinka esimerkiksi eri subjekteja kuvaillaan adjektiivien välityksellä. Vanhemmilla levyillä olevaa sinä- subjektin ihannointia ei löydä enää uusimmalla, Du & Jag Döden- levyltä. Lisäksi adjektiivivalinnat uudella levyllä ovat suorempia ja hieman tavanomaisempia. Yhtäläisyyksiä löytyy muun muassa yleisimmistä adjektiiveistä, sekä tavasta, kuinka tietynlaisia adjektiiveja on käytetty.

Avainsanat:
rocklyrik, adjektiv, rockbandet Kent
© Tritonia 2014-2019