Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2007

Nakkila, Esa

Ohjelmistotestaus ketterässä ohjelmistokehitysprosessissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
61
Tutkielman lähtötilanteena oli Ixonos Oyj:n Tietoliikenne-yksikön ketteriin menetelmiin kuuluvien Scrum ja XP metodeihin pohjautuva SW Design and Implementation – ohjelmistotuotantoprosessi, johon ei ollut määritelty vielä omaa testauksen aliprosessia.

Tutkimusongelmana oli laatia olemassa olevaan ohjelmistotuotantoprosessiin testaukselle oma testauksen aliprosessi niin, että se noudattelee ketterien menetelmien periaatteita ja soveltuu yrityksen tarpeisiin.

Tutkimusmenetelmä oli teoreettinen. Aluksi tutustuttiin alan kirjallisuuteen sekä yrityksen omaan dokumentaatioon aiheeseen liittyen. Lisäksi yrityksen asiantuntijoita haastateltiin. Saadun tiedon pohjalta analysoitiin muutamien erilaisten menetelmien käyttämistä itse prosessin laatimiseen. Lopulta itse testausprosessi laadittiin ja esiteltiin yrityksen edustajille.

Tutkielman jälkeen tehtiin johtopäätökset. Todettiin, että TMap menetelmä ei sovellu ketteriin menetelmiin perustuvan testausprosessin kehittämiseen. Lisäksi todettiin, että testausprosessissa ei kaikissa tilanteissa voida täysin puhtaasti noudattaa ketterien menetelmien Scrum ja XP metodien periaatteita. Testausprosessi, joka yritykselle luotiin, todettiin kuitenkin hyväksi ja käyttökelpoiseksi.
Avainsanat:
ketterät menetelmät, ohjelmistotestaus, prosessi, SCRUM, extreme programming
© Tritonia 2014-2019