Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2007

Leppänen, Vesa

Haittasisältö ja sen vaikutukset työelämässä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Haittasisällöllä eli haittaohjelmilla ja roskapostilla on huomattava negatiivinen vaikutus nykypäivän työelämässä. Jokaisella työpaikalla, jossa käytetään tietokoneita, pitää kiinnittää huomiota haittaohjelmien torjumiseen ja tartuntojen ennaltaehkäisyyn. Roskapostien määrän koko ajan kasvaessa, pitää tietoturva-asioissa ottaa huomioon myös roskapostien suodattaminen.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten haittasisältö vaikuttaa työelämään ja tietokoneen käyttäjien työskentelyyn, kuinka usein työntekijät törmäävät haittasisältöön työssään ja kuinka näkyviä haittasisällön vaikutukset ovat tavallisen työntekijän näkökulmasta katsottuna.

Tutkimus on muodoltaan teorioita testaava kvantitatiivinen kyselytutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin Internet-kyselynä, johon vastasi 399 työssä käyvää Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijaa, jotka tarvitsevat työssään päivittäin tietokonetta. Tutkimuksen johtopäätökset tehtiin aiempien tutkimusten ja kerätyn tutkimusaineiston tilastollisen analysoinnin perusteella.

Haittasisällön torjumiseksi on jatkossakin kiinnitettävä huomiota torjuntatyökalujen käyttöön ja niiden ylläpitoon, koska myös haittasisällön kehittäjät kehittyvät koko ajan. Haittaohjelmatartunnat ja suuri roskapostien määrä vaikuttaa negatiivisesti tietokoneiden käytettävyyteen ja näin myös työntekijöiden arkeen. Tavalliset työntekijät voivat osallistua haittasisällön torjuntaan käyttämällä harkitsevasti ja tehokkaasti työasemalla olevia torjuntaohjelmia ja kiinnittämällä huomiota Internetin, sähköpostin ja tietokoneen turvalliseen käyttöön.
Avainsanat:
haittasisältö, haittaohjelma, roskaposti, työelämä
© Tritonia 2014-2019