Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2007

Huhtala, Jarkko

Tuotemerkin strategian kehittäminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella rakennustuoteteollisuudessa toimivan yrityksen tuotemerkin nykytilaa ja miettiä ehdotuksia millä tavoin tuotemerkin strategiaa kehittämällä olisi mahdollista päästä sille asetettuihin tavoitteisiin.

Tuotemerkin nykytilaa yleisellä tasolla analysoitiin tekemällä avoin haastattelu kohdeyrityksen avainhenkilöille. Tämän lisäksi he täyttivät myös AHP-pohjaisen kyselylomakkeen, jonka avulla pyrittiin selvittämään kohdeyrityksen strategian keskeisten osa-alueiden eli ostotoiminnan, myynnin ja markkinoinnin sekä henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita. Tällä tavoin tuotemerkin nykytilaa saatin arvioitua kattavasti eri näkökulmista.

Haastattelujen tulosten pohjalta pohditiin ratkaisuja, kuinka tuotemerkin kilpailukykyä voitaisiin parantaa. Käytännössä tämä tapahtui kehittämällä ajatuksia, miten kohdeyritys pystyy hyödyntämään nykyistä paremmin vahvuuksin ja markkinoilta nousevia mahdollisuuksia sekä vastaavasti parantamaan heikkouksiaan ja torjumaan markkinoilla olevia uhkia. Tämän lisäksi luotiin myös ratkaisuja ostotoiminnan, myynnin ja markkinoinnin sekä henkilöstön osaamisen parantamiseksi.

Tuotemerkin strategian kehittäminen edellyttää kohdeyrityksessä pitkäjänteistä työtä, koska eri kehittämisehdotusten tulokset eivät näy lyhyessä ajassa. Suhteiden kehittäminen raaka-aineen toimittajiin, markkinoinnin uudistaminen, ja henkilöstön osaamisen, sitotumisen sekä motivoinnin parantaminen ovat avainasemassa tuotemerkin strategian kehittämisessä.
Avainsanat:
Tuotemerkki, strategian kehittäminen, osaaminen
© Tritonia 2014-2019