Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2007

Perkiömäki, Sami

SYMBIAN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN SARJALIITÄNTÄSUUNNITTELU -USB On-The-Go ajuritasolta sovellustasolle

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Salmenjoki Kimmo
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Tietotekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
66
Työssä esitellään Symbian käyttöjärjestelmä, joka on yleisin käyttöjärjestelmä puhuttaessa älypuhelimista. Symbian käyttöjärjestelmästä on esitelty oleellisia osia, joita tarvitaan jokapäiväisessä ohjelmistotuotannossa. Platform Security tietoturvalaajennus kuuluu tärkeänä osana Symbian käyttöjärjestelmään, tämän lisäksi keskitytään tarkemmin myös sovellusten ja laiteajurien kuvauksiin.

Universal Serial Bus (USB) on standardisoitu, yleisesti käytössä oleva sarjaväylä. USB sarjaväylällä voidaan kytkeä erilaisia oheislaitteita tietokoneeseen. Uudempaa sukupolvea perinteiseen USB ajattelutapaan verrattuna edustaa USB On-The-Go. Tämä mahdollistaa sen, että esimerkiksi älypuhelimeen voidaan liittää oheislaitteita.

Työn lopuksi on tarkoitus suunnitella USB On-The-Go ominaisuus Symbian käyttöjärjestelmään. Suunnittelussa on käytetty hyväksi Symbian ja USB osissa esille tuotuja asioita. Näiden avulla on pystytty määrittelemään vaatimuksia, joiden pohjalta voidaan varsinaisesti suunnitella Symbian On-The-Go toiminnallisuus ajuritasolta sovellustasolle.
Avainsanat:
Symbian OS, EKA2 ja USB On-The-Go
© Tritonia 2014-2019