Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2002

Koivuporras, Titta-Liisa

Palosaaren Yrityskeskus alueellisena toimijana

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kauko Mikkonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Aluetieteen laitos
Pääaine:
Aluetiede
Sivumäärä:
102
Tutkimuksen kohteena on Vaasassa sijaitseva Palosaaren Yrityskeskus. Tarkoituksena on selvittää, miten yrityskeskuksen strategiat ovat muuttuneet 20 vuoden toiminta-ajan varrella ja mitkä tekijät strategioihin ovat vaikuttaneet. Lisäksi työssä keskitytään sekä Palosaaren Yrityskeskuksen että siellä toimivien yritysten yhteistyöverkostoihin.

Teoriapohjana tutkielmassa käytetään erilaisia verkostoteorioita. Yrityskeskuksen strategioihin on perehdytty erilaisten kaupunginvaltuuston ja -hallituksen dokumenttien, avainhenkilöiden haastatteluiden sekä lehtiartikkeleiden kautta. Yrityskeskuksen verkostosuhteiden kuvauksessa aineisto on hankittu kyselyllä, joka toimitettiin yrityskeskuksessa toimiville yrityksille. Geneettinen ja funktionaalinen selittäminen ovat tutkielman keskeisimmät menetelmät.

Palosaaren Yrityskeskuksen toiminta on muuttunut huomattavasti 20 vuoden aikana. Yhtiön strategiat ovat selkiytyneet, ja pitkän tähtäimen suunnitelmia on tehty viimein. Myös yrityskeskuksen rooli Vaasan kaupungin elinkeinoelämässä on korostunut viime vuosien aikana, ja yhtiö on tehnyt tietoista kehitystyötä muiden organisaatioiden kanssa Vaasan puolesta. Tutkimuksen lähtöoletuksena oli, että yrityskeskuksessa toimivilla yrityksillä on paljon yhteistyötä keskenään läheisen sijaintinsa vuoksi. Tämä väite ei pitänyt täysin paikkansa, sillä harva yritys oli yrityskeskukseen sijoittuessaankaan ajatellut verkostoitumishyötyjä. Jonkinasteista yritysyhteistyötä ja verkostosuhteita alueen muihin toimijoihin löytyi kuitenkin yrityskeskuksen Palosaaren yksiköstä.
Avainsanat:
Verkostoituminen, yrityskeskus, elinkeinopolitiikka, Vaasa
© Tritonia 2014-2019