Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2007

Kauppinen, Petteri

CHOOSING DISTRIBUTION STRATEGY IN PIECE PRODUCTION INDUSTRY

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
56
Jakelustrategian valitseminen on iso asia teollisuudelle nykymaailmassa. Ei vain tuotteet vaan myös palvelu, palaute, hankinta, tuotanto, kierrätys, ylläpito, pääoma sitoutuminen ja asiakastuki tulevat kysymykseen kun mietitään jakelustrategiaa.

Tässä tutkimuksessa selvitetään mitkä asiat vaikuttavat jakelustrategian valitsemiseen. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan alan kirjallisuutta seuraavista aiheista strateginen päätöksen teko, asiakaskanavat, jakelukanavat, logistiikka, tehokas asiakaspalaute (ECR) ja asiakaspalvelu.

Tutkimuksen toisessa osassa tarkastellaan case – tutkimusta, jossa asiakasyritys halusi tutkia mahdollisuuksia jakelun järjestämiselle kohdemarkkinassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin yrityksen jakeluun vaikuttavia tekijöitä ja niiden keskinäistä merkitystä sekä tutkittiin mahdollisia sijoituspaikkoja oman jakelun järjestämiselle. Informaation järjestämisessä ja evaluoinnissa käytettiin apuna Thomas Saatyn Analyyttistä hierarkia prosessia (AHP). Tuloksien perusteella yritys perusti yhden oman jakelupisteen ja toinen on suunnitteilla.

Koko tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että jakelustrategian arvioiminen on laaja ja aikaa vievä asiakokonaisuus, jonka vaikutukset kantavat pitkään yrityksen tulevaisuuteen.
Avainsanat:
Jakelu, ulkoistaminen, strateginen prosessi, AHP
© Tritonia 2014-2019