Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Juhaninmäki, Hanna

Rhetorische Figuren in Kosmetikanzeigen für Frauen in Printmedien und im Internet

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Mainonta on yhteiskunnan näkyvimpiä keinoja vaikuttaa kulutukseen sekä ostokäyttäytymiseen kaikkialla maailmassa. Ilman mainontaa ei saavuteta tuloksia, eikä kuluttajakuntaa saateta tehokkaasti tietoiseksi uusista hyödykkeistä. Tuskin kukaan jää vaille markkinointia, sillä mainontaa tulvii joka puolelta; lehdistä, televisiosta, internetistä ym.

Mainonnan eräitä tärkeimpiä tehokeinoja ovat kielelliset retoriset keinot, joita ammattilaiset käyttävät mainoksissa saadakseen kuluttajat tietoisiksi sekä kiinnostuneiksi tuotteista, joita heille tarjotaan. Näitä keinoja tarkastellaan tässä tutkielmassa 60 eri kosmetiikkamainoksen valossa, jotka koostuvat 30 lehtimainoksesta sekä 30 internetmainoksesta.

Tutkielma on kvantitatiivinen ja sen tavoitteena on selvittää, onko näiden kahden eri median välillä eroja retoristen keinojen suhteen. Oletetaan, että retorisia keinoja esiintyy enemmän lehtimainoksissa. Toisaalta odotetaan, että retorista toistoa esiintyy enemmän kuin muita keinoja, sillä toisto on eräs suosituimpia retorisia keinoja. Tutkielma on myös kvalitatiivinen, sillä eri keinoja tarkastellaan ja tulkitaan esimerkkien valossa.

Tutkimusmateriaali analysoidaan 14 retorisen keinon perusteella, jolloin ilmenee, että toistoa esiintyy muita keinoja enemmän sekä lehti- että internetmainoksissa. Oletusta esiintyy seuraavaksi ja eufemismia kolmanneksi eniten kummassakin mediassa. Muut keinot esiintyvät sekä järjestyksellisesti että määrällisesti lähes samantapaisesti, jolloin ainoastaan pieniä eroavuuksia esiintyy. Toisin kuin odotettiin, ei retoristen keinojen kannalta lehti- ja internetmainosten välillä juurikaan ilmaannnu eroavuuksia.
Avainsanat:
rhetorische Figuren, Kosmetikanzeigen, Werbung, Stil
© Tritonia 2014-2019