Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Leppänen, Anssi

Pääministerin julkinen yksityiselämä. Fokalisaatiot ja toimijat pääministeri Matti Vanhasen avioeroa koskevissa lehtikirjoituksissa narratologisin menetelmin tarkasteltuna.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
125
Tutkielman tavoitteena on selvittää, keiden näkökulma on vallitseva ja millaisia toimijoita esiintyy pääministeri Matti Vanhasen avioeroa koskeneissa lehtikirjoituksissa. Tekstejä käsitellään tarinoina ja niitä tarkastellaan narratologisin menetelmin. Tutkielmassa kuvataan myös journalismin perusteita ja julkisuuden perusrakenteita sekä pohditaan, mitkä tekijät julkisuuden rakenteessa vaikuttavat fokalisaatioiden ja toimijoiden valintaan journalistisissa teksteissä.

Tutkimusmateriaali on kerätty neljästä valtakunnallisesta sanomalehdestä. Kaksi lehdistä on tilattavia päivälehtiä ja kaksi irtonumeroina ostettavia iltapäivälehtiä. Materiaali on kerätty seitsemän kuukauden aikana vuonna 2005. Analysoitavia lehtien numeroita on yhteensä 62. Analyysissa lehtitekstejä tarkastellaan yhden lehden yhden numeron pääministerin avioeroa käsittelevien juttujen muodostamana juttukokonaisuutena. Analyysissa juttukokonaisuuksista etsitään yksittäiset fokalisaatiot sekä toimijat ja ne luokitellaan suurempiin ryhmiin. Fokalisaatio- ja toimijaryhmien esiintymistä verrataan päivälehtien ja iltapäivälehtien välillä sekä juttukokonaisuuksien eri osien välillä. Lisäksi fokalisaatioiden ja toimijoiden valintaan vaikuttavia seikkoja arvioidaan median, poliitikon ja äänestäjän välisiä suhteita kuvaavan julkisuusrakennemallin avulla.

Analyysi osoittaa, että fokalisointi tarinoissa tehdään yhtä usein pääministeri Matti Vanhasen ja muiden poliittisten toimijoiden kautta. Vanhanen esiintyy teksteissä kuitenkin muita useammin toimijana. Muita merkittäviä fokalisoinnin kohteita ja toimijoita ovat asiantuntijat ja tiedotusvälineet. Tuloksia median, poliitikon ja äänestäjän välisen julkisuusrakennemallin avulla tarkastellessa todetaan, että median vaikutus fokalisaatioiden valintaprosessiin perustuu ajatukseen journalismin riippumattomuudesta juttuaiheiden ja näkökulmien valinnassa. Poliitikkojen vaikutus perustuu heidän asemaansa yhteiskunnallisina vaikuttajina. Äänestäjät, jotka mallissa mielletään tiedotusvälineiden yleisöksi, vaikuttavat journalistiseen valintaprosessiin joukkoviestinnän kaupallistumisen kautta.
Avainsanat:
Sanomalehdet, julkisuus, yksityiselämä, narratologia
© Tritonia 2014-2019