Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Wallius, Suvi

„Boahhh das ist hart!!! Ehm HTDAAB ist klasse“ Zu Merkmalen gesprochener Sprache in elektronischen Diskussionsgruppen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Tutkielman tarkoituksena on käsitellä Internetin keskustelufoorumien kieltä sosiolektina ja määrittää, onko foorumikieli lähempänä puhuttua vai kirjoitettua kieltä. Ensimmäinen hypoteesi on, että foorumikieli sisältää hieman enemmän puhutun kielen tunnusmerkkejä kuin kirjoitetun kielen tunnusmerkkejä. Toisena hypoteesina on, että nämä tunnusmerkit voidaan löytää tekstistä ja niistä voi muodostaa mallin, joka soveltuu käytettäväksi muitakin foorumeja tutkittaessa.

Tutkimusmateriaalina käytetään saksankielisen U2-fanifoorumin yhtä keskustelusäiettä HTDAAB vs. ATYCLB – was ist besser?, joka sisältää 36 viestiä 19:ltä eri käyttäjältä. Materiaalia tarkastellaan sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Viesteistä selvitetään puhutun ja kirjoitetun kielen tunnusmerkit, jotta saadaan selville, kumpi on vallitsevampi foorumikielessä. Viesteistä analysoidaan tämän jälkeen foorumikielen tyypilliset tunnusmerkit, joita tutkimusmateriaalissa esiintyy. Näitä ovat englannin vaikutteet, lyhenteet, grafostilistiikka sekä non-verbaalinen kieli, jotka määritellään teoriassa. Tutkimustulos puhutun ja kirjoitetun kielen tunnusmerkkien suhteesta foorumikielessä osoittaa, että kirjoitettu kieli hallitsee foorumiteksteissä enemmän kuin puhuttu, toisin kuin ensimmäisessä hypoteesissa. Foorumikielen tunnusmerkeistä suurimman ryhmän muodostavat englanninkieliset sanat (32 %), joiden esiintyminen on vahvasti sidoksissa foorumin teemaan. Grafostilistiikka ja lyhenteet ovat toiseksi suosituimpia kielessä esiintyviä tunnusmerkkejä, kumpikin n. 25:lla prosentilla. Non-verbaalista kieltä käytetään 19 %:ssa tapauksista. Koska materiaalista on löydettävissä esimerkkejä sekä englannin vaikutteista, lyhenteistä, grafostilistiikasta ja non-verbaalisesta kielestä, voidaan päätellä, että kyseinen foorumi täyttää teoriassa määritellyt keskusteluryhmien kielen tunnusmerkit.
Avainsanat:
Soziolekt, Forum, Diskussionsgruppe, geschriebene und gesprochene Sprache
© Tritonia 2014-2019