Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Erkas, Anna

Kalustemainosten tarkastelua

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Birgitta Romppanen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Modern finska
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Det här arbetet handlar om reklam. I teoridelen har jag skrivit allmänt om reklam, dess historia, framtiden och allmänna kännetecken för reklamen. Jag har också skrivit om vilka knep butiker använder för att locka till sig kunderna och för att få dem att köpa deras produkter. Slogans var en annan sak jag kollade. Jarl Louhijas undersökning om längden på slogans tittade jag närmare på och skrev om. Jag har också skrivit lite om vad lagen säger om reklamen, vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet.

I den praktiska delen tillämpade jag till stor del det som jag skrev i teoridelen. Jag undersökte mitt material, som bestod av en hel del finska och svenska reklambroschyrer, kataloger och tidningsannonser från möbelaffärer och -tillverkare. I mitt material sökte jag exempel på det som jag skrev i teoridelen, t.ex. om språket och sätten som kunderna lockas på. Jag gjorde ett eget diagram över längden på slogans som jag hittade i materialet, för att jämföra det med Louhijas diagram.

I den praktiska delen undersökte jag också Sotkas reklambroschyrer som var tvåspråkiga. Jag såg om Sptka har översatt all sin text från finska till svenska och kom fram till att de inte hade gjort det.

Jag har också skrivit om hur annonsörerna lyckades med sina broschyrer och tittade bl.a. på hur lätt eller svårt det var att få fram tillräckligt med information om priser, material och annat. Jag skriver en del om helhetsintrycket, dvs. om broschyrerna känns luftiga eller om det är för mycket bilder i dem. Samtidigt tittade jag på färger som har använts, bilderna och storleken på texten.

Några resultat som kom fram var att reklamerna till stor del var lyckade, men det fanns vissa saker som kunde göras bättre. Det fanns en del skillnader mellan de olika annonsörerna, bl.a. i fråga om färgval, språk och utseende.
Avainsanat:
mainoksia, kalustemainosten mainoskielestä, suomen ja ruotsin käännösvertailua, vetoomuksia
© Tritonia 2014-2019