Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2006

Ruohola, Anna-Kaisa

The success determinants of the international industrial consortium: Case Ykköstie Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Sivumäärä:
130
Julkisen sektorin resursseja vähennetään ja karsitaan. Vähenevillä resursseilla ei kuitenkaan pystytä tuottamaan ja ylläpitämään yhä monimutkaisemmiksi muuttuvia julkishyödykkeitä, kuten sairaaloita ja tieverkostoa. Yhä enenevä määrä julkisista hankinnoista toteutetaankin yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa niin sanottuina PPP projekteina.

PPP projektissa julkinen taho toimii hankkeen tilaajana. Toteuttajaorganisaatio, joka on yksityisen sektorin edustaja, usein usean yrityksen muodostama konsortio, huolehtii koko hankkeen toteuttamisesta, aina rahoituksesta kunnossapitoon asti.

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään E18-tiehankkeen toteuttajaorganisaation, Tieyhtiö Ykköstien menestystekijöitä erityisesti tarjouskilpailuvaiheessa, sekä hahmottamaan PPP-mallilla toteutettavien hankkeiden toteuttajaorganisaatioiden yleisiä menestystekijöitä.

Tutkimuksen tuloksena syntyi pyramidi-malli, jonka avulla pystytään analysoimaan ja ymmärtämään tarjouskilpailun voittaneen organisaation menestystekijöiden keskinäisiä suhteita ja riippuvuuksia. Tutkimus osoitti myös, kuinka suuri merkitys toimivalla yhteistyöllä ja yhteistyöverkostolla on menestyksekkään, tarjouskilpailun voittavan, toteuttajaorganisaation muodostamisessa.
Avainsanat:
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö, PPP-projektit, rakennusprojektit
© Tritonia 2014-2019