Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2006

Sulka, Kati

Multimedian monet kasvot, Case: Matrix-trilogia

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jari Töyli
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Sivumäärä:
123
Työssä kartoitetaan, kuinka multimediaa käytetään nykyisin hyväksi elokuvissa sekä niiden markkinoinnissa. Case- tapauksena on Matrix- elokuvien trilogia, sekä tuotesarjaan kuuluvat animaatioelokuva The Animatrix, tietokonepelit Enter the Matrix, The Matrix Online, ja The Matrix: Path of Neo.

Multimedian käyttö on viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti lisääntynyt elokuvien käytössä tekniikan kehittyessä. Myös elokuvien mainonnassa käytettävä multimedia on tullut yhä yleisemmäksi tavaksi saada elokuvalle enemmän mainosaikaa ja näin enemmän lipputuloja.

Työssä muodostetaan kuvaa myös siitä, kuinka multimedian runsas käyttö sai Matrix- elokuville näkyvyyttä ja kuinka paljon erilaiset tuotteet tukivat toisiaan, esimerkiksi tarinajuonien perusteella.

Työssä selvitetään myös yleisimpiä multimedian käsitteitä ja julkaisumenetelmiä. Asiaa tarkkaillaan kiinteästi markkinoinnin kannalta, sillä markkinoinnin suunnittelun ja tuottamisen teoriat antavat vakaan pohjan yrityksien multimediaratkaisuille.
Avainsanat:
multimedia, elokuva, markkinointi
© Tritonia 2014-2019